Викладач ТНМУ відвідала США з метою розширення міжнародної співпраці

10-14 січня 2020 року асистент кафедри клінічної імунології, алергології  та загального догляду за хворими ННІ медсестринства Креховська-Лепявко Ольга Миколаївна відвідала Нью-Йорк (США) з метою розширення міжнародної співпраці, читання лекцій, прийому семестрових заліків та іспитів й атестації випускників, захисту практики в іноземних студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності «Медсестринство» та у випускників спеціальності «Медсестринство» освітнього ступеня «магістр».

У рамках співпраці університету та компанії «Global Professional Consulting, Ink.» студентам було прочитано лекції, у них прийнято семестрові заліки, іспити і державну атестацію, відбувся захист практики у студентів-іноземців – громадян США, які навчаються на дистанційній формі (25 випускників) освітнього ступеня «бакалавр» та у 4 випускників освітнього ступеня «магістр».

Окрім того, на базі партнера університету «KYG Consulting Ink.» проведено начитку лекцій, прийом семестрових заліків, іспитів і державної атестації громадян США, які навчаються за дистанційною формою спеціальності «Медсестринство» освітнього ступеня «бакалавр».

Державна атестація у бакалаврів медсестринства на базі  «Global Professional Consulting, Ink.» складалася з двох частин – теоретичної та практичної з відповідним технічним забезпеченням:

  1. Буклети з тестовими завданнями, змодельованими у рівноцінні варіанти (10 варіантів) по 150 запитань у кожному; затверджені ЦМК університету і роздруковані централізованим способом у видавництві «Укрмедкнига» (англійською мовою).
  2. Екзаменаційні білети з запитаннями у вигляді ситуаційних задач та практичних навичок; затверджені ЦМК університету і роздруковані централізованим способом у видавництві «Укрмедкнига» (англійською мовою).

Теоретична частина іспиту у студентів-бакалаврів.

Для проведення практичної частини контрактери підготували необхідні фантоми, набори інструментів для виконання сестринських маніпуляцій і завдань, передбачених іспитовими випробовуваннями, а також набори медикаментів для надання невідкладної медичної допомоги, реактиви та прилади.

 

Практична частина іспиту у студентів-бакалаврів.

За результатами державної атестації серед бакалаврів спеціальності «Медсестринство» 5 студентів отримали тримали оцінки «відмінно», 20 – «добре».

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня магістра проводилася у вигляді публічного захисту кваліфікаційної (магістерської) роботи в присутності членів Державної екзаменаційної комісії.

 

Під час захисту магістерських робіт було проведено онлайн-зв’язок з членами екзаменаційної комісії та викладачами кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими – керівниками наукових досліджень.

Було заслухано 4 магістерські роботи. «Відмінно» отримали 3 особи, «добре» – 1 особа.

 

Таким чином, результати цього візиту забезпечать подальше розширення міжнародної співпраці між закладами вищої освіти США і України та, як наслідок, збільшення залучення іноземних громадян для здобуття вищої освіти в Україні, в тому числі й у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського.