Архіви за місяць: Січень 2020

Лабораторія фізичної терапії ТНМУ

Тернопільський національний медичний університет є учасником Програми Європейського Союзу Еразмус+ «Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree programs inUkraine 2018-2021». Нещодавно завдяки реалізації цього проекту відбувся перший етап формування лабораторії фізичної терапії на базі кафедри медичної реабілітації. За кошти Європейського Союзу придбано новітнє обладнання для практичного навчання студентів спеціальності «Фізична терапія. Ерготерапія» загальною вартістю 768491 грн. Зокрема, пристрій для реабілітації MOTOmed viva 2, універсальні сходи для навчання ходьби з похилою рампою S/U, реабілітаційні столи з електричним регулюванням висоти, мануальний столик для реабілітації з Continue reading →

Theoretical basis of Synthesis 

Department of General Chemistry Responsible for implementation: Ph.D., Assoc. Zahrychuk Hryhoriy Yaroslavovych, PhD, Associate Professor, Poliovyi Dmytro Oleksandrovych, PhD, Associate Professor, Dmukhalska Yevheniya Bogdanovna Theoretical bases of synthesis – one of the list of preferential disciplines in higher pharmaceutical education, which completes the basic chemical preparation of pharmacist. Knowledge of the theoretical foundations of Organic chemistry is necessary for a deeper and more complete study of pharmaceutical, toxicological and medicinal chemistry, pharmacognosy, technology of pharmacy.Theoretical bases of synthesis studies the chemical properties and transformation of Continue reading →

Bioactivity of inorganic compounds

Department of General Chemistry Responsible for implementation: Ph.D., Assoc. Zahrychuk Hryhoriy Yaroslavovych, Ph.D., Assoc. Prof. Kravchuk Larysa Oleksandrivna, Ph.D., Assist. Prof. Boyko Larysa Anatoliivna, Assist. Prof.Kachur Oksana Igorivna The discipline of “Bioactivity of inorganic compounds” are qualifying disciplines, which helps future specialists to master the most relevant and up-to-date ideas about the biological activity and mechanisms of the interaction of inorganic substances, it used in medical, pharmaceutical and biophysical practices.Course goals and objectivesIn the future medical professionals form the theoretical thinking future forms and the Continue reading →

Biogenic elements

Department of General Chemistry Responsible for implementation: Ph.D., Assoc. Zahrychuk Hryhoriy Yaroslavovych, Ph.D, Ass. Prof. Anna Demyd, Ph.D, Ass. Prof. Lesya Gnatyshyna Biogenic elements is the discipline that studies the role of chemical elements in the physiological processes of living organisms, the role of elements and their compounds in medicine, generates initial level of students’ knowledge required for successful study of special subjects and the tasks of professional activity.This course will acquaint students with modern data on the role of elements and their compounds in Continue reading →

Applied Chemistry in Dentistry 

Department of General Chemistry Responsible for implementation: Ph.D., Assoc. Zahrychuk Hryhoriy Yaroslavovych, Ph.D, Ass. Prof. Lesya Gnatyshyna, Ph.D, Ass. Prof. Maria Koval Applied Chemistry in Dentistry is one of the list of elective disciplines, which is aimed at forming in the future dentists a chemical understanding of the use of various dental materials, the impact on them of components of daily food, structure and mechanisms of functioning of biologically active compounds; understanding of the physicochemical laws of the course ofbiochemical processes and the action of Continue reading →

Applied Chemistry in Medicine

Department of General Chemistry Responsible for implementation: Ph.D., Assoc. Zahrychuk Hryhoriy Yaroslavovych, Ph.D., Assoc. Bekus Iryna Romanivna, Ph.D., Assistant Professor Milian Ivanna Ivanivna Applied chemistry in medicine is one of the qualifying disciplines, which is aimed at forming the chemical understanding of the future physicians concerning use of various drugs, the impact on them of the daily food components, the structure and mechanisms of functioning of biologically active compounds, understanding of the physicochemical regularities of biochemical processes and action of medicines in the body of each Continue reading →

Актуальні питання медсестринської діагностики в оториноларингології 

Кафедра оториноларингології та офтальмології  Відповідальний за впровадження –  Проф. П.В.Ковалик Питання діагностики отоларингологічних захворювань в медсестринстві відіграє надзвичайно важливу роль. Знання симптомів та освоєння практичних навичок дозволить провести профілактику та ранню діагностику ЛОР-захворювань

Сучасні аспекти медсестринства в оториноларингології

Кафедра оториноларингології та офтальмології  Відповідальний за впровадження – Проф. О.І. Яшан Вміння швидко та якісно проводити маніпуляції при діагностиці та лікуванні ЛОР-захворюваннь є ключовим аспектом швидкого одужання пацієнта. Навички застосування отоскопу, мікроскопу,ендоскопічної техніки є основою сучасної діагностики ЛОР органів.

Актуальні питання медсестринської діагностики при захворюваннях органа зору

Кафедра оториноларингології та офтальмології  Відповідальний за впровадження – ас. Алексевич К.О. Програма з офтальмології підготовлена з урахуванням сучасних теоретичних та практичних вимог до знань, умінь та навичок студентів, необхідних для діагностики травм органа зору та найбільш розповсюджених захворювань органа зору. Майбутнім бакалаврам необхідно володіти методиками обстеження органа зору із допомогою сучасної діагностичної апаратури, а також вміння інтерпретувати результати даних обстежень. Медсестра повинна освоїти практичні навички, які застосовуються в лікувальному процесі при невідкладних станах і різних захворюваннях органа зору.

Медсестринство в офтальмології

Кафедра оториноларингології та офтальмології  Відповідальний за впровадження – ас. Алексевич К.О. Вивчення даного предмету дозволяє студентам ознайомитись із анатомію, фізіологією та патологією органу зору із суміжних з ним ділянок, а також методами об’єктивного органа зору. Визначення функцій органа зору та вміння їх інтерпретувати в нормі і патології. Ознайомитись із функцією медсестри у наданні медичної допомоги при невідкладних станах та різних захворюваннях органа зору.

ТНМУ оголошує конкурс на вакантні місця за державним замовленням

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України оголошує конкурс на вакантні місця за державним замовленням: – На 1 курсі факультету іноземних студентів за спеціальністю 223 «Медсестринство», освітня програма «Сестринська справа» – 1 місце. Цей конкурс актуальний тільки для українських студентів. Студенти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, мають право подати декану факультету: – заяву на ім’я ректора університету щодо участі в конкурсі із зазначенням мотивації переводу; – довідку про середній бал успішності за весь період навчання; – копії документів, що дають право на Continue reading →

Reproductive Health

Department of Obstetrics and Gynaecology No.2 Responsible for introduction: As.prof. Bahniy N.I., as.prof.N.V Petrenko Description of discipline: The purpose of the study of human reproduction are based on training of a doctor by profession according to the power of the semantic discipline.The ultimate goals “Reproductive Healthare” defined as follows: Application the nursing process as a basis for decision-making in providing client care within childbearing period and woman’s lifespan Participation, implementation and evaluation of individualized plans of care with childbearing families experiencing interferences in meeting basic Continue reading →

Official English

Department of Foreign Languages Responsible for implementation – ass. professor Kuchma M.O. The present course is aimed to acquaint the students with the methods of the literary work (composition) analysis, the rules of composing curriculum vitae, abstracts, business letters, the review of medical papers, as well as with the main steps in writing and structuring essays, and to help develop critical thinking skills and abilities.

Сучасні аспекти медсестринства у венерології 

Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами Відповідальний за впровадження – доц. Шкільна М.І. Вивчення даного предмету дозволяє ознайомлення студентів з етіопатогенезом, клінікою, основними методами діагностики, лікування та профілактики: контагіозних (інфекційних і паразитарних) захворювань шкіри; найбільш поширених неконтагіозних дерматозів; найпоширеніших хвороб, що передаються статевим шляхом. Важливим є також ознайомлення студентів із шкірними проявами деяких загальносоматичних захворювань. Особлива увага приділяється засвоєнню практичних навичок, що стосуються основних правил догляду за хворими, техніки діагностичних та лікувальних маніпуляцій і процедур, лабораторних аналізів і досліджень, загальної та місцевої Continue reading →

Сучасні аспекти медсестринства в дерматології 

Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами Відповідальний за впровадження – доц. Шкільна М.І. Вивчення даного предмету дозволяє ознайомлення студентів з етіопатогенезом, клінікою, основними методами діагностики, лікування та профілактики: контагіозних (інфекційних і паразитарних) захворювань шкіри; найбільш поширених неконтагіозних дерматозів; найпоширеніших хвороб, що передаються статевим шляхом. Важливим є також ознайомлення студентів із шкірними проявами деяких загальносоматичних захворювань. Особлива увага приділяється засвоєнню практичних навичок, що стосуються основних правил догляду за хворими, техніки діагностичних та лікувальних маніпуляцій і процедур, лабораторних аналізів і досліджень, загальної та місцевої Continue reading →