Розробка та управління проектами (аналітичні моделі прийняття рішень)

Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я

Відповідальний за впровадження – доц. Петрашик Ю.М.

Вивчення дисципліни дозволить студентам освоїти поняття проекту зі сприяння здоров’ю, розробки та управління проектами з промоції здоров’я; вивчити їх мету, завдання, етапи. Проекти з промоції здоров’я можуть поліпшити фізичний і психологічний стан, освітню й трудову продуктивність окремих осіб, та допомогти контролювати або зменшити загальні витрати на охорону здоров’я, акцентуючи запобігання проблем зі здоров’ям, популяризацію здорового способу життя, поліпшення комплаєнсу пацієнтів і полегшення доступу до медичних послуг. Проекти з промоції здоров’я відіграють важливу роль у формуванні здорових людей, сімей, громад. Вони допомагають створювати середовище, що сприяє та підтримує здоров’я окремих осіб і громадськості в цілому. Проекти з промоції здоров’я у конкретному середовищі (школи, підприємства, організації охорони здоров’я, громади) поширюють серед дітей, підлітків, дорослих та сімей знання й навички, необхідні для прийняття обґрунтованих рішень щодо свого здоров’я.

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Розробка та управління проектами (аналітичні моделі прийняття рішень)» студенти знатимуть роль проектів у промоції здоров’я окремих осіб і суспільства в цілому, моделі для планування програм зі зміцнення здоров’я, стратегії промоції здоров’я, етапи розробки, впровадження та оцінки проектів промоції здоров’я.