Системи охорони здоров’я, їх організація, фінансування

Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я

Відповідальний за впровадження – доц. Теренда Н.О.

Охорона здоров’я є багаторівневою функціональною керованою системою і займає важливе місце серед науково-технічних, економічних, соціальних та інших систем, котрі людська спільнота створює і використовує у всіх сферах суспільного буття та на всіх історичних етапах для забезпечення свого існування і розвитку. Вивчення різних типів систем охорони здоров’я дозволить проаналізувати їх вплив на основні демографічні, економічні показники надання медичної допомоги в різних регіонах світу.

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Системи охорони здоров’я, їх організація, фінансування» студенти будуть знати основні типи систем охорони здоров’я, особливості надання медичної допомоги та її фінансування в країнах з різним рівнем економічного розвитку.