Управління якістю життя

Кафедра громадського здоров’я та управління охороною здоров’я

Відповідальний за впровадження – доц. Теренда Н.О.

Специфіка поняття якості життя полягає в тому, що воно включає в себе як об’єктивні, так і суб’єктивні критерії, що характеризують фізичний, психічний і соціальний добробут, сукупність яких становить здоров’я. Якість життя оцінюють по таких параметрах як фізичні (енергійність, втома, фізичний дискомфорт, сон і відпочинок), психологічні (самооцінка, концентрація, позитивні емоції, негативні переживання, мислення), ступінь незалежності (повсякденна активність, працездатність, залежність від ліків і лікування), життя в суспільстві (повсякденна активність, соціальні зв’язки, дружні зв’язки, суспільна значущість, професіоналізм), довкілля (житло та побут, безпека, дозвілля, доступність інформації, екологія (клімат, забрудненість, густонаселеність). Одним із інструментів, який дозволяю оцінити якість життя є Міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоров’я, розроблену Всесвітньою організацією охорони здоровʼя. МКФ є міжнародним стандартом опису та моніторингу функціонування. Вивчення МКФ дозволить розглядати пацієнта в рамках складної біопсихосоціальної системи, яка взаємодіє з навколишнім середовищем, та дозволить використовувати різні засоби реабілітації, які впливатимуть не на окремий орган або систему, а на організм у цілому.