У ТНМУ відбулася Всеукраїнська конференція «Медико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції здоров’я людини» в онлайн режимі

9-11 квітня 2020 року на базі Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського відбулася Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Медико-біологічні аспекти та мультидисциплінарна інтеграція в концепції здоров’я людини». Захід пройшов в режимі он-лайн з дистанційним підключенням навчальних закладів вищої освіти України за допомогою відеоконференц-зв’язку.

Кожен день конференції охоплював такі напрямки – біологія, медицина, педагогіка. В рамках конференції учасники змогли взяти участь у лекторії «Європейські виміри сталого розвитку», виступити з доповідями під час «круглого» столу «Прикладні аспекти морфології: здобутки, проблеми, перспективи», присвячений 80-річчю з дня народження професора Я.І.Федонюка та педагогічного тренінгу «Теоретико-методологічні основи педагогіки здоров’я».

Під час конференції було обговорено низку актуальних питань:

  1. Фундаментальні та прикладні дослідження в біології, екології та біотехнології.
  2. Актуальні питання збереження здоров’я людини та навколишнього середовища.
  3. Здоров’я людини як медико-біологічна складова.

  1. Морфо-функціональний стан тканин, органів і систем органів людини і тварин у нормі та за умов патології.
  2. Порівняльна анатомія тканин та органів людини і тварин.
  3. Актуальні аспекти патології людини та тварин в умовах екологічної кризи.

  1. Навчально-методичне, кадрове та організаційне забезпечення освітнього процесу у підготовці фахівців.
  2. Внесок вчених у розвиток медичних, біологічних, педагогічних наук в Україні та за її межами.

Учасникам конференції було репрезентовано документальний фільм-нарис «Ярослав Федонюк: «Що таке життя: мить між минулим і майбутнім», присвячений життєвому та науковому шляху видатному українському вченому-анатому, заслуженому діячу науки і техніки України, доктору медичних наук, професору Ярославу Івановичу Федонюку, який близько півстоліття, а саме 47 років свого життя, присвятив своїй рідній Alma-Mater. Переглянути фільм можна за посиланням