Меню Закрити

Правовий статус субєктів медичних правовідносин

Кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін

Відповідальний за впровадження – доц. Гуменна Н. В.

Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції 10 год., практичні заняття 24 год., самостійна робота 56 год.

 

Короткий опис дисципліни – Навчальна дисципліна є необхідним сегментом комплексної підготовки й забезпечення високої кваліфікації медичних працівників, які будуть конкурентоздатними й адаптованими до викликів практичної медицини в контексті взаємин з іншими суб’єктами медичних правовідносин. Метою вивчення дисципліни є комплексна підготовка фахівців, які отримають необхідний обсяг теоретичних медико-правових знань, знатимуть практичні механізми правореалізації, володітимуть достатнім рівнем правової культури та правосвідомості для збереження балансу взаємин між суб’єктами медичних правовідносин і дотримання прав людини у сфері охорони здоров’я.

        Навчальна дисципліна  є необхідною складовою у компетентнісному підході до формування лікаря, який зобов’язаний розуміти спектральність системи охорони здоров’я, знати національну нормативно-правову базу, основи права в медицині, в разі потреби має коректно застосувати отриманні знання у практичній діяльності. Вивчення дисципліни пов’язане зі знаннями соціально-гуманітарних і природничо-наукових дисциплін, які слухачі вивчають протягом усього навчання.

Програма дисципліни структурована та складається із трьох розділів. Розділ І. Законодавче забезпечення охорони здоров’я в Україні. Медична реформа. Міжнародні та регіональні стандарти у сфері охорони здоров’я і прав людини. Розділ ІІ. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин. Розділ ІІІ. Юридична відповідальність медичних працівників за професійні правопорушення.