2 курс аспірантура Фармація

Спеціалізація за вибором:

 • Організація та економіка фармації і фармацевтичний менеджмент та маркетинг (Силабус дисципліни)
 • Технологія лікарських засобів (Силабус дисципліни)
 • Фармацевтична хімія (Силабус дисципліни)
 • Фармакогнозія (Силабус дисципліни)

Блок вибіркових дисциплін №3

 1. Фармако-технологічні дослідження лікарських засобів (Силабус дисципліни)
 2. Маркетингові інструменти аналізу фармацевтичного ринку (Силабус дисципліни)
 3. Наукові підходи до організації та проведення доклінічних досліджень (Силабус дисципліни)

Блок вибіркових дисциплін №4

 1. Фармакоекономічний аналіз як один з інструментів оцінки медичних технологій в охороні здоров’я (Силабус дисципліни)
 2. Наукові аспекти створення фітозасобів (Силабус дисципліни)
 3. Розробка та валідація методик контролю якості АФІ та лікарських засобів (Силабус дисципліни)
 4. Сучасна фармацевтична розробка (Силабус дисципліни)