Меню Закрити

Методологія і техніка інструментальних та лабораторних досліджень

Кафедра функціональної і лабораторної діагностики

Відповідальний за впровадження – проф. Марущак М.І.

Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції 10 год., практичні заняття 24 год., самостійна робота 56 год.

 

Короткий опис дисципліни – основною метою вивчення аспірантами дисципліни є засвоєння принципів і навичок раціонального використання інструментальних та лабораторних алгоритмів при різних формах патології, формування у аспірантів стійких навичок застосування методів лабораторної діагностики в лікувально-діагностичному процесі.

У процесі вивчення дисципліни вирішуються такі завдання: ознайомлення аспірантів із можливостями сучасних інструментальних і лабораторних методів досліджень з урахуванням чутливості, специфічності, допустимої варіації методів; вивчення показань і протипоказань до проведення інструментальних і лабораторних досліджень; навчання навичкам складання плану лабораторного обстеження; вивчення клінічної інтерпретації результатів інструментального і лабораторного обстеження; аналіз можливих причин хибних результатів, спотворень, пов’язаних, в тому числі, із наслідками фармакотерапії та неправильної підготовки пацієнта до дослідження; знайомство з проблемою стандартизації інструментальних і лабораторних досліджень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен знати: сучасні діагностичні можливості лабораторних та інструментальних досліджень; особливості преаналітичного етапу лабораторних досліджень; принципи лабораторних та інструментальних методів дослідження; правила підготовки пацієнтів до лабораторного та інструментального обстеження; вміти: обґрунтовано призначати лабораторні та інструментальні дослідження; інтерпретувати результати отриманих лабораторних та інструментальних досліджень, при необхідності підбирати спектр адекватних додаткових сучасних лабораторних та інструментальних досліджень і складати діагностичні алгоритми.

Програма навчальної дисципліни структурована на два змістових модулі: Модуль 1. Загальні аспекти інструментальної та лабораторної діагностики. Модуль 2. Методи лабораторної діагностики в клінічній та експериментальній медицині.