Меню Закрити

Організація та економіка фармації

Кафедра управління та економіки фармації з технологією  ліків

Відповідальний за впровадження – проф. Грошовий Т.А.

Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції 20 год., практичні заняття 70 год., самостійна робота 120 год.

 

Короткий опис дисципліни. Фармацевтична галузь України динамічно розвивається. Підготовка менеджерів фармації супроводжується постійною зміною нормативно-правових актів, які охоплюють економічну ситуацію в країні. З’явились нові напрямки науки, які не вивчаються на студентській лаві. Виникла необхідність оволодіти елементами організаційно-управлінського аналізу, ефективністю управління організацією, основами ефективності розвитку підприємства в ринкових умовах, складати цільові програми управління продуктивністю та розвитком. Особливої уваги заслуговує процедура встановлення видів ризику, їх класифікації та напрямками управління ризиками та зовнішньоекономічною діяльністю фармацевтичних підприємств. Вивчення дисципліни пов’язано з методологією встановлення цін  на лікарські препарати, організацією системи державного контролю і нагляду за суб’єктами господарської діяльності у фармації, основами організації соціологічних досліджень у фармації.

Програма дисципліни структурована та складається із двох  розділів.

Перший розділ «Основні принципи фармацевтичного забезпечення населення» включає вивчення особливостей національної лікарської політики на сучасному етапі, основ цiноутворення на лiкарськi засоби, організацію фармацевтичного забезпечення населення в умовах медичного страхування, соціологічні дослідження у фармації та організацію системи державного контролю і нагляду за суб’єктами господарської діяльності у фармації . Другий розділ «Основні принципи управління фармацевтичними організаціями» включає вивчення системної моделі менеджменту фармацевтичних організацій, елементів організаційно-управлінського аналізу, формування організаційної культури, поняття та порядок створення підприємств і організацій, ефективність управління організацією: економічні та соціальні аспекти, управління бізнес ризиками в фармацевтичних організаціях, управління конкурентоспроможністю підприємств,  методи оцінки конкурентоспроможності підприємства, управління логістикою постачання в умовах фармацевтичного виробництва, управління зовнішньо-економічною діяльністю фармацевтичних підприємств.