Меню Закрити

Основи естетичної реставрації зубів

Кафедра дитячої стоматології

Відповідальний за впровадження – доц. Кучирка Л.І.

Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції 10 год., практичні заняття 30 год., самостійна робота 80 год.

 

Короткий опис дисципліни. Програма з дисципліни переслідує за мету підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі охорони здоров’я, здатних розв’язувати комплексні проблеми та проводити оригінальні самостійні наукові дослідження в стоматології, присвячені естетичному відновленню коронкової частини зуба.

Інтегративні кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє навчальна дисципліна.

 1. Застосовувати науково-професійні знання; формулювати ідеї, концепції з метою використання в роботі освітнього та наукового спрямування.
 2. Виявляти невирішені проблеми у предметній області стоматології та визначати шляхи їх вирішення
 3. Винаходити нові способи діагностики, лікування та профілактики захворювань людини.
 4. Використовувати результати наукових досліджень в медичній практиці, освітньому процесі та суспільстві.
 5. Представляти результати наукових досліджень в усній і письмовій формах у науковому співтоваристві і суспільстві в цілому, відповідно до національних та міжнародних стандартів.
 6. Оцінювати ефективність освітнього процесу, рекомендувати шляхи його удосконалення.
 7. Використовувати етичні принципи в роботі з пацієнтами, лабораторними тваринами, дотримуватися наукової етики.

Програма дисципліни структурована та складається із п’ятьох тематичних розділів.

 1. Реставрація зубів − один із напрямків естетичної стоматології. Ціль, завдання реставрації постійних та тимчасових зубів у дітей. Підготовка пацієнта з патологією твердих тканин зуба до лікування. Методи знечулення. Використання кофердаму.
 2. Класифікація та характеристики сучасних пломбувальних матеріалів для реставрації зубів. Нові адгезивні системи. Значення дентинних адгезивів при реставрації зубів композиційними матеріалами. Сучасні погляди на техніку протравлювання зубів. Обґрунтування вибору склоіономерних цементів для одонтореставрації.
 3. Показання й етапи проведення реставрацій. Особливості техніки препарування і пломбування порожнин І-V класів. Одонтореставрація девітальних зубів анкерними та скловолоконними штифтами. Кінцева обробка реставрацій.
 4. Вініри і вкладки як метод реставрацій зубів.

5. Механізм виникнення дисколориту твердих тканин зуба. Методики корекції кольору вітальних і девітальних зубів. Помилки та ускладнення при застосуванні різних технологій відбілювання. Методи їх усунення.