Меню Закрити

Профілактика стоматологічних захворювань

Кафедра дитячої стоматології

Відповідальний за впровадження – проф. Гевкалюк Н.О.

Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції 10 год., практичні заняття 24 год., самостійна робота 56 год.

 

Короткий опис дисципліни. Навчальна дисципліна профілактика стоматологічних захворювань має на меті забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі охорони здоров’я, здатних розв’язувати комплексні проблеми та проводити оригінальні самостійні наукові дослідження в стоматології, присвячені профілактиці стоматологічних захворювань.

Завданнями навчальної дисципліни є: вміння планувати заходи з дотримання здорового способу життя, особистої гігієни та впроваджувати їх в практику охорони здоров’я; демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у клініці стоматології; визначати фактори ризику основних стоматологічних захворювань; здійснювати епідеміологічний аналіз стоматологічної захворюваності населення; обґрунтовувати гігієнічні заходи з профілактики стоматологічних захворювань; планувати первинну та вторинну профілактику найбільш поширених стоматологічних захворювань у осіб різного віку із факторами ризику; планувати заходи для запобігання розповсюдження стоматологічних захворювань, оцінювати їх ефективність.

Викладання дисципліни спрямовано на:

  • удосконалення володіння основними стоматологічними маніпуляціями та методами профілактики стоматологічних захворювань;

формування відповідальності здобувача третього рівня вищої освіти, як майбутнього фахівця за рівень своєї підготовки та її вдосконалення протягом навчання і професійної діяльності.

Програма дисципліни структурована та складається із п’ятьох тематичних розділів.

Тема 1. Сучасні принципи організації та методи проведення лікувально-профілактичної стоматологічної допомоги.

Тема 2. Програма профілактики захворювань порожнини рота. Первинна профілактика стоматологічних захворювань як складова превентивної та антиейджинг-медицини.

Тема 3. Моніторинг якості стоматологічної допомоги населенню. Медична ефективність первинної профілактики. Європейські індикатори стоматологічного здоров’я. Резистентність тканин зуба до дії карієсогенних факторів та способи виявлення карієсогенної ситуації у порожнині рота.

Тема 4. Основні напрямки санітарної освіти у сучасній стоматології. Модифікація способу життя як невід’ємна складова профілактичної медицини.

Тема 5. Особливості адаптаційних процесів організму при преморбідних станах в різні вікові періоди та їх вплив на стоматологічну захворюваність.