Меню Закрити

Сучасні технології суцільнолитого протезування

Кафедра ортопедичної стоматології

Відповідальний за впровадження – проф. Гасюк П.А.

Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції 10 год., практичні заняття 24 год., самостійна робота 56 год.

 

Короткий опис дисципліни. Навчальна дисципліна має на меті забезпечити підготовку висококваліфікованих фахівців в галузі охорони здоров’я, здатних розв’язувати комплексні проблеми та проводити оригінальні самостійні наукові дослідження в стоматології, присвячені протезуванню незнімних естетичних конструкцій.

Завданнями навчальної дисципліни «Сучасні технології суцільнолитого протезування» є: поглиблення знань про анатомо-фізіологічні особливості органів та тканин зубощелепного апарату, функціональну анатомію та біомеханіку зубощелепного апарату, розширення знань щодо сучасних поглядів на етіологію і патогенез дефектів твердих тканин та часткових дефектів зубних рядів, аналіз закономірностей клінічного перебігу часткової втрати зубів, удосконалення навичок діагностики та диференційної діагностики різних дефектів твердих тканин зубів та часткових дефектів зубних рядів, поглиблення знань про сучасні методи ортопедичного лікування дефектів твердих тканин зубів та часткових дефектів зубних рядів, формування аналітичного підходу до індивідуального вибору методу ортопедичного лікування дефектів твердих тканин зубів та часткових дефектів зубних рядів, удосконалення навичок ортопедичного лікування дефектів твердих тканин зубів та часткових дефектів зубних рядів шляхом використання сучасних технологій, поглиблення знань про помилки та ускладнення при ортопедичному лікуванні дефектів твердих тканин зубів та часткових дефектів зубних рядів та вдосконалення навичок їх попередження та усунення.

Викладання дисципліни спрямовано на:

– удосконалення володіння основними стоматологічними маніпуляціями та методами протезування незнімними естетичними конструкціями зубних протезів;

– формування відповідальності здобувача третього рівня вищої освіти, як майбутнього фахівця за рівень своєї підготовки та її вдосконалення протягом навчання і професійної діяльності.

Програма дисципліни структурована та складається із п’ятьох тематичних розділів.

Тема 1. Обстеження пацієнта в клініці ортопедичної стоматології. Клінічні методи обстеження. Обстеження пацієнтів з частковою втратою зубів. Зміни в зубощелепному апараті при частковій втраті зубів.

Тема 2. Провізорні коронки – показання, методики виготовлення, матеріали. Безпосередній метод виготовлення провізорних коронок.

Тема 3. Препарування зубів під штучні коронки – правила, методики, інструментарій. Захист вітальних зубів під час та після препарування.

Тема 4. Клініко-лабораторні етапи виготовлення суцільнолитих металевих та комбінованих мостоподібних протезів.

Тема 5. Фактори, що забезпечують фіксацію незнімних протезів. Матеріали для тимчасової та постійної фіксації ортопедичних конструкцій.