Меню Закрити

Моніторинг та реагування на надзвичайні ситуації в сфері громадського здоров’я

Кафедра загальної гігієни та екології

Відповідальний за впровадження – доц. Лотоцька О.В.

Короткий опис дисципліни – Вивчення даного курсу навчить студентів основним принципам моніторингу (або спостереження) за явищами і процесами, що проходять у навколишньому середовищі і суспільстві, особливо в умовах порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об’єктах або територіях, що спричинені аварією, катастрофою, епідемією, стихійним лихом, тощо, які призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат, а також до великого зараження людей і тварин, з метою обґрунтування управлінських рішень щодо забезпечення безпеки людей та об’єктів народного господарства.

Метою даного курсу є формування у майбутніх фахівців знань, умінь і компетенцій завчасного попередження про початок або причини, що можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій у сфері громадського здоров’я, а відповідно, своєчасне застосування фахівців і матеріальних засобів щодо запобігання їх виникненню або зниженню їх шкідливого впливу на людей та об’єкти народного господарства та ліквідації наслідків.