Меню Закрити

ТНМУ у трійці лідерів вищої медичної освіти

Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» (http://www.euroosvita.net/), в партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence (http://ireg-observatory.org/en/), представив новий – чотирнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна 2020».

Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського цьогоріч посів 3 місце серед медичних і фармацевтичних вишів нашої країни та 25 позицію серед 200 закладів вищої освіти України. Необхідно відмітити, що кожного року ТНМУ поступово поліпшує свої позиції у цьому рейтингу. Минулого року наш університет був четвертим серед медичних університетів та 34-м серед 200 ЗВО, тоді як у 2014 році – 14-м серед медичних і 113-м серед усіх вишів України.

Під час складання цьогорічного рейтингу експерти брали до уваги сучасні тенденції розвитку університетів, узагальнені міжнародною Конференцією IREG (IREG 2019 Conference, Bologna, Italy, 8-10 травня 2019 року), та Берлінські принципи, затверджені учасниками другої наради IREG (Берлін, Німеччина, 18-20 травня 2006 року).

Головними показниками оцінювання діяльності університетів є результати інших рейтингів, програм академічної мобільності, участі студентів у всеукраїнських олімпіадах, зокрема враховуються QS World University Rankings, Scopus, Webometrics, участь в програмах Erasmus+ Європейського Союзу, Google Scholar Citations, UniRank, результати Всеукраїнських студентських олімпіад і конкурсів наукових робіт 2018/2019 (за сумою балів), стипендії Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених, кількість отриманих патентів вченими університету в 2019 р., середнє зважене значення для рейтингів ЗВО за кількістю поданих заяв абітурієнтами та середнім конкурсним балом в 2019 році.

Базовими принципами визначення рейтингів університетів України є:

  1. a) Забезпечення повної відкритості, прозорості і незалежності ранжування університетів. Для цього використовувалися лише відкриті дані прямих вимірів, виставлені на відкритих веб-ресурсах незалежних національних та міжнародних організацій і установ. Будь які дані, або експертні оцінки самих університетів та органів управління ними не використовувалися. Методика розрахунків університетських рейтингів є доступною для громадськості з метою перевірки отриманих результатів.
  2. b) Врахування всебічності, багатогранності діяльності університетів. З цією метою їх робота сукупно оцінювалася на більш широкій базі показників у порівнянні з відомими рейтинговими системами. Зокрема, цьогорічний рейтинг українських університетів розраховувався за десятьма показниками, шість з яких є міжнародними, чотири – національними.
  3. c) Виходячи з важливості євроінтеграційних процесів вищої освіти України, вагові коефіцієнти міжнародних показників діяльності університетів (результати в світових рейтингах, участь університетів в програмах Erasmus+ Європейського Союзу) встановлені вищими за вагові коефіцієнти національних показників (http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=6556).