Меню Закрити

1 курс

  1. Основи патентознавства, інтелектуальної власності та трансферу технологій (Силабус дисципліни)
  2. Написання публікацій та наукових проектів (Силабус дисципліни)
  3. Біоетичні аспекти наукових досліджень (Силабус дисципліни)
  4. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин (Силабус дисципліни)
  5. Сучасні інформаційні  технології у науковій діяльності (Силабус дисципліни)
  6. Академічне письмо (Силабус дисципліни)
  7. Менеджмент в охороні здоров’я (Силабус дисципліни)
  8. Наукові підходи до організації та проведення доклінічних досліджень (Силабус дисципліни)
  9. Конфліктологія (Силабус дисципліни)
  10. Педагогіка та психологія вищої школи з основами риторики (Силабус дисципліни)