2 курс

  1. Сучасні наукові дослідження з дитячої кардіоревматології (Силабус дисципліни)
  2. Сучасні наукові дослідження з неонатології (Силабус дисципліни)
  3. Сучасні наукові дослідження з дитячої інфектології (Силабус дисципліни)
  4. Сучасні наукові дослідження з дитячої алергології та імунопатології (Силабус дисципліни)
  5. Сучасні наукові дослідження з дитячої пульмонології (Силабус дисципліни)