Науково-практична конференція «Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів»

У жовтні 2020 року в Тернопільському національному університеті  імені І.Горбачевського в онлайн форматі відбулася конференція «Сучасні аспекти діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів». Це було чергове зібрання практичних лікарів терапевтичного профілю та науковців, яке вже стало традиційним у ці жовтневі дні. Уперше така конференція була проведена в 2008 році і відтоді щороку колектив кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії ТНМУ разом з управлінням охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації запрошує провідних спеціалістів нашого університету та країни поділитися досвідом, долучитися до  сучасних напрацювань та здобутків у галузі кардіології, пульмонології, гастроентерології сімейних лікарів, спеціалістів вузького профілю.

Учасникам конференції було запропоновано попередню реєстрацію.  Виявилося, що цей формат проведення конференції дав можливість долучитися до участі понад 300 фахівцям практичної охорони здоров’я з різних областей України, зокрема Тернопільської, Львівської Волинської, Івано-Франківської, Рівненської, Хмельницької, Житомирської, Харківської, Київської, Дніпропетровської, Одеської, Вінницької, Чернігівської, Полтавської, Сумської, Черкаської.

Учасників конференції привітав і побажав плідної роботи проректор з наукової роботи ТНМУ, професор І.М.Кліщ. Він зокрема зазначив, що в складних умовах поширення COVID-19 стало на часі запровадження моделі дистанційного навчання з метою безперервного професійного розвитку фахівців медичної галузі. Як лікарі загальної практики-сімейної медицини, так і лікарі інших ланок практичної охорони здоров’я працюють в надскладних умовах пандемії COVID-19. Використовуючи власний досвід, сучасні наукові досягнення за допомогою базової апаратури та проведення найбільш розповсюджених лабораторно-інструментальних обстежень вони надають кваліфіковану медичну допомогу та вирішують питання терапії до 80% медичних звернень без госпіталізації.

Свою доповідь «Останні оновлення GINA 2020. Лікування бронхіальної астми у режимі «SMART» розпочав з привітання  професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії С.М.Андрейчин, який детально зупинився на оновлених рекомендаціях  Міжнародної ради експертів наукового комітету GINA щодо діагностики та лікування астми у дорослих, зокрема тяжких форм бронхіальної астми та загострень.

Доповідь завідувача кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики – сімейної медицини, віце-президента ГО «Асоціація сімейної медицини Тернопільщини», члена правління ВГО «Українська асоціація сімейної медицини», керівника департаменту науки ВГО «Українська асоціація сімейної медицини», проф. Л.І.Бабінець «Імплементація Європейського клінічного протоколу ведення пацієнта з хронічним панкреатитом» була адресована не лише лікарям первинної ланки медичної допомоги, а й іншим спеціалістам в галузі медицини. Доповідачка відмітила значне зростання в Україні кількості хворих на панкреатит та чітко окреслила шляхи для покращення якості життя пацієнтів з цією недугою, можливості профілактики загострень хронічного панкреатиту і переходу гострого панкреатиту у хронічний.

Майстер-клас з детальним аналізом розвитку цукрового діабету на стадії переддіабету з розбором клінічних випадків та алгоритмом вибору лікувальної тактики представила провідний науковий співробітник відділу діагностики та лікування метаболічних захворювань Центру інноваційних медичних технологій НАН України, канд. мед. наук Я.А.Саєнко.

Цікавими і практично спрямованими були презентації на кардіологічну тематику. Зокрема, у доповіді професора Н.І.Яреми «Сучасні аспекти діагностики та лікування серцевої недостатності» були висвітлені питання сучасних підходів до діагностики, інтерпретації результатів лабораторно-інструментальних обстежень, стандартизованих підходів до лікувальної тактики та моніторингу ефективності і безпечності конкретних лікувальних засобів при серцевій недостатності, деталізовано аспекти ведення пацієнтів із ХСН  в тому числі при фібриляції передсердь, відповідно до нових рекомендацій Європейського товариства кардіологів 2020.

Професор кафедри фармакології з клінічною фармакологією ТНМУ, завідувач курсу клінічної фармакології В.В.Шманько у своєму виступі акцентував увагу на диференційованому підході у виборі медикаментозної терапії при гіпертонічній хворобі, особливо у випадках необхідності використання 2-3 медикаментозних засобів та коморбідності, опираючись на результати численних досліджень та власних  напрацювання.

Особливостям ведення пацієнтів серцево-судинного профілю на етапі первинної медичної допомоги, особливо у пацієнта з коморбідною патологією були присвячені доповіді завідувача кафедри первинної медико-санітарної допомоги та загальної практики-сімейної медицини ТНМУ, професора Л.С.Бабінець.

Доповідь д-р мед. наук, професора, завідувача кафедри функціональної і лабораторної діагностики ТНМУ М.І.Марущак «Роль поліморфізму генів ACE I AGT у коморбідному перебігу ХОЗЛ і АГ» була присвячена молекулярно-генетичним аспектам патогенезу хронічного обструктивного захворювання легень і артеріальної гіпертензії та ролі поліморфізму генів ACE I AGT у розвитку їх коморбідного перебігу, як моделі генетичного впливу на розвиток захворювання.

Блок виступів на пульмонологічну тематику розпочав професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії ТНМУ імені І.Горбачевського Л.А.Грищук, який у своїй доповіді «Сучасні методи діагностики брон хоектатичної хвороби» детально висвітлив і наглядно продемонстрував зміни, що виявляють при комп’ютерній томографії у  пацієнтів з підозрою на бронхоектатичну хворобу та відмітив можливі діагностичні помилки при використанні сучасних інструментальних досліджень.

Висвітленню сьогоднішніх поглядів на патогенез кашлю та можливості корегуючого фармакологічного впливу на патогенетичні ланки і клінічні прояви  запального процесу та мукоціліарної недостатності при хворобах органів дихання була присвячена доповідь канд. мед. наук, доцента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії ТНМУ Н.А. Бількевич.

 Продовжив  висвітлення можливостей впливу на перебіг захворювань органів дихання д-р мед. наук,  завідувач кафедри клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими ТНМУ, професор І.Я.Господарський у доповіді  «Можливості корекції місцевого імунітету у хворих з частими респіраторними захворюваннями».

Д-р мед. наук, професор кафедри фармакології та внутрішньої медицини № 3 імені професора М.Бережницького Івано-Франківського національного медичного університету М.А.Оринчак у своїй доповіді «Стан електролітного балансу крові у пацієнтів з хронічною хворобою нирок VD стадії, які лікуються програмним гемодіалізом» акцентувала увагу на важливих питаннях програмного гемодіалізу, зокрема на клінічних проявах порушення балансу електролітів сироватки крові у хворих на хронічну хворобу нирок VD  стадії та можливостях їх корекції.

Особливий інтерес викликали доповіді, присвячені злободенній проблемі сучасної медичної спільноти  та охорони здоров’я, діагностиці та можливостям лікування хворих на Covid-19. Зокрема, завідувач кафедри клінічної фармації ТНМУ, професор О.Є.Самогальська представила доповідь «Covid-19 і ураження печінки», в якій  зупинилась на питаннях ураження печінки, представивши дані наукових досліджень за результатами клінічних та посмертних досліджень опубліковані науковцями різних країн.

Професор кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами  В.С.Копча у доповіді «Лікування хворих на Covid-19 сімейними лікарями» детально висвітлив особливості патогенезу Covid-19 та зупинився на клініко-діагностичних аспектах захворювання, представив інформацію про ефективність фармакотерапії  на основі останніх наукових спостережень та  перспективи  профілактики захворювання.

Важливим проблемам практичної охорони здоров’я були присвячені доповіді гостей конференції. Зокрема, д-р мед. наук, професор кафедри терапії і сімейної медицини післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету С.В.Федоров у доповіді «Субклінічний атеросклероз: як діагностувати та лікувати?» детально зупинився на сучасних поглядах на патогенез атеросклерозу та підходах до тактики лікування і можливостях превентивної терапії цього поширеного недугу.

Канд. мед. наук, провідний науковий співробітник вiддiлення акушерських проблем екстрагенiтальноï патологiї ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології ім. академіка О.М.Лук’янової НАМН України» А.Ю.Лиманська у доповіді «Приховані та наявні прояви залізодефіцитної анемії в щоденній практиці лікаря» звернула увагу спеціалістів первинної медичної допомоги  на особливості ведення жінок у період вагітності, зокрема акцентувала увагу на ролі заліза в організмі людини, сучасних критеріях діагностики, а також на можливостях лікування хворих з явними та прихованими  залізодефіцитними станами.

Робота другого дня конференції продовжувалась у секційних засіданнях. Доповіді провідних науковців університету після усного представлення увійшли до збірника тез та фахового журналу «Здобутки клінічної та експериментальної медицини».

Завершився форум ухвалою важливих рішень, відображених у резолюції.