Меню Закрити

Освітньо-професійна програма Фізична терапія

«Освіта – найвеличніше з усіх земних благ, але тільки тоді, коли вона найвищої якості. Інакше вона абсолютно не потрібна.»

Р. Кіплінг

 

 

«Велич людини в її здатності мислити.»

Б. Паскаль

Гарант освітньо-професійної програми «Фізична терапія» другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальність 227 Фізична терапія, ерготерапія, спеціалізація 227.1 Фізична терапія PhD  Завіднюк Юрій Вікторович
zavidnyukyv@tdmu.edu.ua

Завіднюк Юрій Вікторович, як гарант ОПП забезпечує постійний моніторинг освітньої програми, імплементацію рекомендацій зовнішніх та внутрішніх стейкхолдерів у освітній процес, адаптацію підготовки фахівців фізичної терапії до сучасних вимог ринку праці реабілітаційної галузі. Програма підготовки магістра фізичної терапії формує висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого в європейський та світовий науково-освітній простір фахівця з фізичної терапії із клінічним мисленням та інноваційними підходами до надання реабілітаційних послуг, здатного до самостійного прийняття рішень. Особлива увага приділяється клінічному навчанню, котре проводяться у спеціалізованих підрозділах із залученням клінічних супервізорів – практикуючих фізичних терапевтів. Професійна підготовка на клінічних базах враховує специфіку кожної дисципліни та, з метою засвоєння фахових компетенцій, передбачає застосуванням відповідного реабілітаційного обладнання та безпосередню роботу з пацієнтом/клієнтом.

Гарант освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
Взяв безпосередню участь у створенні освітньої бази для підготовки професіоналів в галузі реабілітації у відповідності до міжнародних стандартів.
Голова робочої групи МОЗ України з створення стандартів вищої освіти з спеціальності «Фізична реабілітація» (наказ МОЗ України від 09.11.2015 р № 733). У 2016 р обраний терміном на  3 роки Головою науково-методичної комісії 12 з Охорони здоров’я і соціального забезпечення  МОН України і одночасно членом підкомісії 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (наказ МОН України від 06.04.2016 р №375). У 2019 р. вдруге був обраний на черговий термін Головою науково методичної комісії 11 з Охорони здоров’я і соціального забезпечення МОН України,  членом підкомісії 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (наказ МОН України від 25.04.2019 р № 582).   Співавтор Стандартів вищої освіти для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (наказ МОН України від 19.12.2018 р, № 1419) та освітньо-кваліфікаційного рівня магістр (наказ МОН України від 05.09.2022 р, № 791). Відповідальний виконавець проекту REHAB програми ЄС Erasmus+КА2 «Інноваційна реабілітаційна освіта – Впровадження нових програм магістра в Україні» (2018-2022 рр).
Автор і співавтор 484 наукових робіт, 18 патентів на винаходи, 4 підручників, 8 навчальних посібників, 3 монографій, підготував 2 –х докторів наук і 11 кандидатів наук. Основні напрямки наукових досліджень – реабілітація хворих з захворюваннями серцево-судинної системи, реабілітація в геріатрії та впровадження індивідуальних реабілітаційних програм на основі вегетативного паспорта пацієнта.
Цілі ОПП – підготовка для системи охорони здоров’я України конкуренто-спроможних на ринку праці фахівців, здатних вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані з порушеннями діяльності різних органів та систем шляхом забезпечення надання освітніх послуг належної якості, дотримання високих стандартів у науковій і професійній діяльності.
Унікальність ОПП – є студентоорієнтованою, базується на міжнародних стандартах з фізичної терапії та ерготерапії, відповідає чинним рекомендаціям світових асоціацій у сфері фізичної терапії, узгоджена з аналогічними програмами країн Євросоюзу, містить великий цикл професійної підготовки, передбачає відпрацювання студентами практичних навичок у симуляційному центрі ТНМУ, лабораторіях REHAB.

Гарант освітньо-професійної програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
Мисула Ігор Романович
mysula@tdmu.edu.ua