Меню Закрити

Інвазивні методи діагностики та лікування кардіологічної патології 

Кафедра внутрішньої медицини № 3

Відповідальний за впровадження: асистент внутрішньої медицини №3 Маслій С.М.

Короткий опис дисципліни: Інвазивні методи діагностики та лікування в кардіології. В сучасній медичній практиці кількість пацієнтів, які потребують або уже перенесли інвазивні втручання з приводу кардіологічної патології збільшується. Вони потребують певних додаткових аспектів в подальшому веденні, лікуванні супутніх патологій, диспансеризації та вторинній профілактиці. Ознайомлення із цим дозволить професійно піходити до кожного пацієнта.