Меню Закрити

Навколишнє середовище і здоров’я

Кафедра загальної гігієни та екології

Відповідальний за впровадження – проф. Лотоцька О.В.

Дисципліна «Навколишнє середовище і здоров’я» знайомить студентів з основними факторами навколишнього середовища і процесами їх
впливу на здоров`я людини, роллю природних і антропогенних факторів у формуванні здоров`я населення, методологічними основами вивчення і регламентування комплексного впливу чинників навколишнього середовища на здоров`я людини.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення впливу факторів навколишнього середовища на здоров`я людини, оцінка факторів ризику для здоров’я та обґрунтування заходів, спрямованих на попередження захворювань, забезпечення оптимальних умов існування, зміцнення здоров`я і подовження життя людини.
В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти проводити антропоекологічний аналіз на основі принципів і методів оцінки природних і антропогенних систем з позицій здоров`я людини, оцінювати ризики і збитки здоров`ю населення від впливу
несприятливих чинників навколишнього середовища, розробляти заходи з профілактики (первинної, вторинної та третинної) захворювань та сприяти їх реалізації на практиці.