Меню Закрити

Деонтологія у фізичній терапії

Кафедра фізіології з основами біоетики та біобезпеки

Відповідальна за впровадження: к.мед.н., доцент кафедри фізіології з основами біоетики і біобезпеки Толокова Т. І. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Деонтологія у фізичній терапії» є:
 формування знань деонтології студентами про проведення реабілітаційних заходів у пацієнтів з різною патологією та набуття ними знань та навичок щодо особливостей деонтологігії при проведенні фізіотерапевтичних процедур у фахово-реабілітаційній діяльності для відновлення здоров’я і працездатності хворих з дотриманням техніки безпеки при роботі
 формування знань, умінь і компетенції для збереження здоров’я та життя людини в сучасних умовах проживання;
 формування знань щодо правових та організаційних аспектів охорони праці медичних працівників;
 формування знань щодо моральної сторони діяльності людини в медицині та біології;
 формування знань щодо збереження живими організмами своєї біологічної суті, біологічних якостей, запобігання широкомасштабній втраті біологічної цілісності;
 формування знань щодо законодавчих документів, які захищають індивідуум, суспільство і людство в цілому від небажаних і згубних наслідків упровадження в практику нових медико-біологічних технологій, виховання глибокої переконаності в необхідності неухильного дотримання етичних і моральних норм, правил і принципів у своїй практичній діяльності;
 формування вміння оцінювати новітні досягнення біології та медицини з точки зору визначення ступеня їх небезпеки для людини і суспільства сьогодні й у майбутньому.