Розпочато реалізацію нового спільного проєкту між ТНМУ та університетом МакЮена (Канада)

27 січня 2021 року навчально-науковий інститут медсестринства Тернопільського національного медичного університету та університет МакЮена (Канада) розпочали новий спільний проект – вивчення курсу «Якісні методи дослідження».

Розробниками та викладачами цього курсу є доцент факультету сестринської справи університету МакЮена Елізабет Берджес-Пінто (Elizabeth Burgess-Pinto), професор Університету Альберти Оленка Білаш (Olenka Bilash) (Канада) та керівник Українського центру ресурсів та розвитку (УЦРР) університету МакЮена Лариса Гайдук (Larisa Hayduk).

Слухачами цього курсу є аспіранти та пошукувачі PhD програми з медсестринства, а також викладачі кафедр клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими, акушерства та гінекології №2, функціональної і лабораторної діагностики, педіатрії №2, внутрішньої медицини №1.

Мета курсу полягає у вивченні методології використання якісних методів у науковому дослідженні. Зокрема планується на конкретному дослідницькому проекті з медсестринства відпрацювати:

  • складання опитувальників для інтерв’ю, відповідно до проведеного огляду літератури та з дотриманням етичних норм;
  • вивчення різноманітних засобів збору даних;
  • розробку протоколу співбесіди; проведення та запис співбесід, їх розшифрування;
  • залучення до попереднього тематичного кодування та аналізу даних;
  • інтерпретація висновків.

Цей курс вивчатиметься впродовж двох років. Перший рік відбуватиметься у форматі онлайн, другий – за змішаною формою.