Актуальні питання кардіології

Кафедра клінічної імунології, алергології та загального догляду за хворими
Відповідальний за впровадження – Буштинська О.В.

Вивчаються особливості надання допомоги пацієнтам та алгоритми діагностики найпоширеніших невідкладних станів в кардіології (гострий коронарний синдром, пароксизмальні порушення ритму і провідності, тробоемболія легеневої артерії).