Конференція «Професійна підготовка майбутніх фахівців медичної галузі на засадах міждисциплінарної інтеграції» у ТНМУ

12 березня 2021 року в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського відбулася регіональна науково-практична конференція «Професійна підготовка майбутніх фахівців медичної галузі на засадах міждисциплінарної інтеграції». Захід організовано кафедрою педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін ТНМУ. Зважаючи на епідемічну ситуацію в Україні та світі, зумовлену пандемією коронавірусу, конференція проходила в онлайн-режимі через сервіс ZOOM.

З вітальним словом звернувся до учасників наукового зібрання доцент, завуч кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін ТНМУ Олег Пилипишин. Він передав слова вітання від імені ректорату й адміністрації університету, а також побажав успіхів та плідної роботи учасникам наукового форуму.

Віталій Кульчицький, доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін ТНМУ у своїй доповіді «Нова сучасна концепція професійно-орієнтованої освіти» зазначив, що сучасна концепція вищих професійних закладів повинна бути створена з урахуванням історичних уроків розвитку вітчизняної системи і закордонного досвіду професійної підготовки фахівців, на основі результатів творчих пошуків педагогічних колективів і окремих вчених України.

Доцент кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін ТНМУ Наталя Калинюк, під час виступу на тему «Окремі аспекти медико-правової міждисциплінарної інтеграції», закцентувала увагу на тому, що в сучасних умовах реформування сфери охорони здоров’я постає необхідність формування професійної ідентичності майбутнього фахівця на засадах міждисциплінарної інтеграції.

Наталя Миколаївна зазначила, що найбільша проблема виникає у поєднанні знань, вмінь та навичок як у сфері медицини, так і у юриспруденції. Формування лікаря сучасного типу, що володіє критичним мисленням з високою правовою культурою, є основною метою при викладанні дисципліни «Медичне право України».

Доповідь «Формування правової компетентності майбутніх фахівців медичної галузі за допомогою міждисциплінарної інтеграції» представила доцент кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін ТНМУ Надія Гуменна.

Надія Володимирівна ознайомила учасників конференції з Законом України «Про вищу освіту», відповідно до якого одним із основних завдань закладу вищої освіти є формування особистості шляхом, зокрема, правового виховання. На сьогодні правова освіта є обов’язковою важливою складовою частиною загальної підготовки медика. Так, у випуску № 78 «Охорона здоров’я» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого Наказом МОЗ України від 29 березня 2002 р. № 117, визначено, що лікар повинен знати «…основи чинного законодавства про охорону здоров’я та нормативно-правові акти, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров’я; основи права в медицині; права, обов’язки та відповідальність лікаря…». Отже, завдання формування правової компетентності медичних працівників перебуває на рівні держави та є актуальним професійно значимим завданням.

Науковий інтерес викликав виступ Михайла Сопіги, доцента кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін ТНМУ «Вплив міждисциплінарної інтеграції на якість освіти».

Михайло Олександрович наголосив, що однією з ключових проблем професійної освіти є забезпечення оптимальних психологічних умов для їх особистісного включення в процес засвоєння знань, де можна виділити внутрішні і зовнішні чинники впливу на якість і ефективність освіти. Більшість людей ефективно навчається, поєднуючи різні способи отримання інформації. Хтось добре сприймає інформацію на слух, їх в психології називають аудіалами, іншому важливо – побачити, про них говорять це – «візуали», комусь зручно застосувати в діяльності, вони – практики. Крім того, слухачі мають різні здібності і життєвий досвід, різну мотивацію до навчання.

Під час конференції ознайомила з своєю доповіддю «Особливості професійної підготовки майбутніх лікарів на засадах аксіологічного та міждисциплінарного підходів» Ольга Христенко, доцент кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін ТНМУ.

Ольга Мирославівна зосередила увагу слухачів на тому, що у межах викладання педагогічних дисциплін варто доповнювати зміст навчальних програм темами щодо цінностей інклюзивної освіти, серед яких: рівність, права, участь, спільнота, повага до багатоманітності, ненасильство, довіра, співчуття, чесність, мужність, любов; філософських – про цінність людини з особливими потребами; історичних – щодо соціальної політики держав у частині забезпечення прав осіб з особливими потребами.

Виступ доцента, завуча кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін ТНМУ Олега Пилипишина «Порушення зору майбутніх фахівців медичної галузі в умовах дистанційного навчання» був присвячений проблемі розвитку короткозорості серед студентів, через збільшення обсягу інформаційного навантаження, який вони отримують дистанційно (з використанням комп’ютерних технологій). Дуже важливо у цей час проводити заходи профілактики міопії серед студентів (санітарно-просвітницьку бесіду зі студентами та їх батьками, консультацію офтальмолога, гімнастичні вправи для очей, вітамінотерапію тощо). Але дбайливо до свого стану здоров‵я повинні ставитись самі студенти, бо вони, як майбутні медичні працівники, повинні добре розуміти, що зір – це 90 % інформації від зовнішнього світу.

Учасники заходу подякували господарям конференції за конструктивний діалог, адже обмін досвідом та живе спілкування – це запорука надійного, успішного партнерства.

Оргкомітет щиро дякує за участь у підготовці й проведенні онлайн конференції керівництву університету, доповідачам і слухачам.

Журналіст ТНМУ Соломія Гнатишин.

Світлини авторки.