ТНМУ підтримав Всеукраїнський проєкт «Студент-студенту»

8 квітня 2021 року в рамках Всеукраїнського проєкту «Студент-студенту» у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського відбулася низка лекцій на клінічну тематику, яка підготовлена і проведена студентами нашого вишу під керівництвом професорсько-викладацького складу кафедри внутрішньої медицини №1.

З вітальним словом до учасників Всеукраїнського студентського проєкту звернулися проректор з наукової роботи професор І.М.Кліщ та професор кафедри внутрішньої медицини №1 Н.І.Ярема.

ТНМУ отримав естафету від Харківського національного медичного університету, який і започаткував навесні цього року сучасний допоміжний формат дистанційної форми навчання за участю здобувачів вищої медичної освіти з метою створення банку студентських лекцій. Цей захід відбувається регулярно на платформі Харківського національного медичного університету з активною участю кафедри клінічної фармакології та внутрішньої медицини. У проєкті беруть участь також здобувачі вищої медичної освіти Національного медичного університету імені О.Богомольця, Української медичної стоматологічної академії, Буковинського державного медичного університету, Івано-Франківського національного медичного університету, Запорізького державного медичного університету, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Вінницького національного медичного університету імені М.Пирогова, Сумського державного університету тощо. У запропонованому форматі лекторами виступають здобувачі вищої медичної освіти – студенти 4-6 курсів, інтерни, які мають глибокі знання, бажання, успішний досвід участі в конференціях, конгресах, олімпіадах та конкурсах. У своїх презентаціях вони розглядають теми внутрішньої медицини та клінічної фармакології у вигляді 20–30-хвилинних лекцій.

Під час заходу 8 квітня студенти ТНМУ представили лекції з кардіологічної тематики, а саме одного з складних і важливих її розділів – аритмології: «Тріпотіння передсердь: клініка, діагностика, лікування» (Анна Комар, 6 курс), «Фібриляція передсердь: етіологія, патогенез, діагностика» (Андрій Вуїв, 5 курс), «Сучасні підходи до лікування фібриляції передсердь» (Владислав Бондар, 4 курс). Активну участь у підготовці студентів брали доценти кафедри внутрішньої медицини №1 І.П.Савченко та Л.В.Радецька.

Студентка шостого курсу медичного факультету Анна Комар.

Студент четвертого курсу медичного факультету Владислав Боднар.

Студент пятого курсу медичного факультету Андрій Вуїв.

Завдяки такому підходу з’явилася можливість детальніше обговорити складні питання клінічної медицини і долучати до реалізації мети навчання більшу кількість здобувачів вищої медичної освіти.

Наші студенти успішно передали естафету своїм колегам з Національного медичного університету імені О.Богомольця. Успіхів в поглибленні знань та професійної майстерності!