У ТНМУ відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасного акушерства та гінекології»

Упродовж двох днів, 8-9 квітня 2021 року, в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання сучасного акушерства та гінекології». У зв’язку з пандемією в світі та епідеміологічною ситуацією у нашому регіоні зустріч науковців відбулася в онлайн режимі.

У ній взяли участь понад дві тисячі провідних фахівців з різних куточків України та світу, зокрема з Києва, Львова, Одеси, Івано-Франківська, Харкова, Чернівців, Запоріжжя, Вінниці, науковці з міста Брюссель (Бельгія). Під час засідань заслухано й обговорено 52 наукові доповіді.

З вітальним словом до учасників конференції звернувся проректор з наукової роботи, професор Іван Кліщ. Він передав слова вітання від імені ректора ТНМУ, професора Михайла Корди, а також побажав успіхів та плідної роботи учасникам наукового зібрання.

«У цей складний час, незважаючи на ювілейний день, ми не можемо зустрітися, подивитися один одному в очі, проте, завдяки сучасним технологіям, можемо проводити зустрічі в онлайн форматі. Таким чином, ми об’єднуємо значно більшу кількість учасників конференції, також це дає нам змогу прослухати майстер-клас від науковців Бельгійського центру репродукторології. Сьогоднішня ситуація вносить певні корективи у діяльність лікарів різних профілів, усі ведуть боротьбу з інфекційною хворобою COVID-19. Водночас залишаються вагітні жінки, різні гінекологічні захворювання, які також потребують уваги та лікування. Наші лікарі стараються з усіх сил для створення безпечних умов ведення вагітності та результативного лікування на найвищому рівні, дякуємо вам за це», – зазначив Іван Миколайович.

Приєдналася до привітань начальник управління охорони здоров’я Тернопільської обласної держадміністрації Ольга Ярмоленко. Вона побажала всім учасникам конференції плідної праці та здоров’я.

Розпочав пленарні виступи з доповіддю «Антенатальна загибель плода» член-кореспондент національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри акушерства і гінекології Львівського національного медичного університету імені Д.Галицького Леонід Маркін.

Леонід Борисович зазначив, що в структурі перинатальної смертності 50-60% складає антенатальна загибель плода, також очевидним є факт, що здійснення якісного моніторингу плода є основою профілактики перинатальних ускладнень.

Володимир Медведь, член-кореспондент національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, завідувач відділення внутрішньої патології вагітних ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.Лук’янової НАМН України» виступив з темою «Фізіологічні симптоми» вагітності, що потребують медичної допомоги».

Володимир Ісаакович звернув увагу слухачів на те, що організм жінки зазнає значних змін під час вагітності, які обумовлені як гормональними, так і механічними причинами. Ці зміни призводять до різноманітних розповсюджених симптомів, які викликають значний дискомфорт у деяких жінок і негативно впливають на їхній досвід вагітності.

Доповідь «Декотрі питання корекції змін репродуктивного здоров’я жінок» представив доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, завідувач відділення проблем здоров’я жінок фертильного віку ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.Лук’янової НАМН України» Василь Подольський. Науковець розповів, що зміна умов існування сучасної жінки, підвищення її ролі в житті суспільства, окрім позитивного значення має і певні негативні впливи. Насамперед, це пов’язано зі значним фізичним, психоемоційним та стресорним навантаженням на жіночий організм.

Василь Васильович представив розроблену ним комплексну систему лікування порушень вегетативного гомеостазу у жінок з змінами репродуктивного здоров’я, яка включає: психологічне розвантаження (музикотерапія, емоційна розгрузка, аромотерапія, аутотренінг); медикаментозна терапія фітопрепаратами порушень вегетативного гомеостазу; корекція мікробіоценозу, імунологічних змін, регулювання менструальної функції; лікування змін репродуктивного здоров’я.

Під час наукового зібрання ознайомила зі своєю доповіддю «Пріоритетність поглядів на акушерську патологію – клініцистів чи фармакологів…» доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, завідувач кафедри акушерства, гінекології та медицини плода Національного університету охорони здоров’я України імені П.Шупика Світлана Жук.

 

Світлана Іванівна зауважила, що останнім часом практичні лікарі ставлять багато запитань про систематизацію знань і узагальнення рекомендацій щодо тактики ведення пацієнток з групи ризику не виношування вагітності та ролі гестагенів у цьому процесі.

Руслан Ткаченко, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, президент «Асоціації акушерських анестезіологів України» представив доповідь «Інноваційні підходи в лікуванні анемії». Він зазначив, що одним із найпоширеніших захворювань у період вагітності є анемія, частка якої становить 90% хвороб крові, до того ж, у 9 із 10 вагітних діагностують саме залізодефіцитну форму.

Учасники конференції з цікавістю заслухали виступ доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського Алли Бойчук «Ендометріоз: сучасні гайдлайни та практичний досвід використання».

Алла Володимирівна звернула увагу слухачів на актуальні питання діагностики та етапи лікування ендометріозу, зазначила, що дане захворювання є однією з глобальних проблем сучасної жінки, що стоїть перед науковцями.

Завідувач кафедри акушерства та гінекології №1 Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського, доктор медичних наук, професор Лариса Маланчук та аспірант кафедри акушерства та гінекології №1 ТНМУ Інна Піцик представили доповідь «Аналіз спектру мікробіоти піхви та шийки матки у жінок з дисплазією шийки матки». На основі клінічно-лабораторних обстежень вони розробили алгоритм своєчасної діагностики та профілактики патології шийки матки у жінок репродуктивного віку із бактеріальним вагінозом.

Олена Кравченко, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри акушерства, гінекології та перинатології Буковинського державного медичного університету виступила з доповіддю «Проблемні питання клінічної діагностики та лікування бактеріально-кандидозного вульвовагініту».

Олена Вікторівна зауважила, що неспецифічні інфекційні захворювання піхви складають 30% від загальної гінекологічної захворюваності, в першу чергу, це пов’язано з тим, що сапрофітна флора, при певних умовах здатна набувати патогенних властивостей.

Доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету Вікторія Нагорна представила виступ на тему «Ruptura uteri в сучасній акушерській практиці».

Зацікавила слухачів своїм виступом «Синдром затримки росту плода у вагітних із екстрагенітальною патологією: ключові індикатори діагностики та лікування» завідувач кафедри акушерства та гінекології №2 ТНМУ, доктор медичних наук, професор Світлана Геряк.

Пленарне засідання з програмною доповіддю «Біоелектрозварювання тканин в оперативній гінекології» продовжив кандидат медичних наук, завідувач відділення онкології Тернопільського обласного клінічного онкологічного диспансера Дмитро Кривокульський.

Дмитро Богданович вважає, що при використанні електричного зварювання м’яких тканин знижується ризик розвитку стенозів, грубих рубцевих тканин у віддаленому післяопераційному періоді, інфікування післяопераційних ран, зменшується період перебування пацієнта під наркозом.

Ще одну доповідь представила професор ТНМУ Алла Бойчук. У своєму виступі на тему «Прегравідарна підготовка хворих з обтяженим анамнезом» Алла Володимирівна закцентувала увагу на тому, що на сьогодні єдиним шляхом зниження вродженої та спадкової патології є профілактичні заходи.

Оксана Хлібовська, доцент кафедри акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського під час конференції виступила з темою «Резус-конфлікт: профілактика за світовими стандартами».

Оксана Іванівна дала детальну характеристику передумов, механізмів розвитку, клінічної картини щодо несумісності матері та плода.

Під час конференції у рамках співпраці з Бельгійським центром репродуктивної медицини (м. Брюссель, Бельгія) був проведений майстер-клас на тему «Новітні репродуктивні технології Бельгійського центру репродуктивної медицини».

Доповіді під час майстер-класу представили:

Prof. Dr. Herman Tournaye «Чи не використовуємо ми ICSI (інтрацитоплазматичну ін’єкцію сперматозоїдів) надто часто?// Do we perform too much ICSI?»;

Prof. Dr.Christophe Blockeel «Індивідуалізований підхід до стимуляції яєчників.// Individualization of ovarian stimulation»;

Prof. Dr. Willem Verpoest «Чи повинні ми пропонувати передімплантаційну генетичну діагностику усім нашим пацієнтам? // Should we offer PGT to all our patients?»;

Prof. Dr. Shari Mackens «Як підійти до повторних імплантаційних втрат? // How to approach recurrent implantation failure?»;

Dr. Liese Boudry «Слабка реакція на стимуляцію овуляції // How to treat poor responders?»;

Dr. Valerie Schutyser «Забір ооцитів та ембріотрансфер – передовий досвід // Oocyte Pick-up and Embryo transfer – Best Practices»;

Prof. Dr. Michel De Vos «Дозрівання яйцеклітин invitro (IVM) як альтернатива для ЕКЗ // IVM as an alternative for IVF?»;

Dr. Veerle Vloeberghs «Результати ДРТ при необструктивній азооспермії // Results of ART with testicular sperm in non-obstructive azoospermia».

У рамках конференції також працювала секція «Репродуктивне здоров’я жінки», яку очолила професор Алла Бойчук та представила свою доповідь «Менеджмент менопаузи: ефективність та профіль безпеки препарату «Фемостон».

З темою «Ендометріоз – асоційоване безпліддя: сучасні погляди репродуктолога» виступив доктор медичних наук, професор кафедри акушерства та гінекології №1 Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського Стефан Хміль.

Про лікувальну тактику при отриманні патологічного цитологічного мазка шийки матки розповіла викладач кафедри терапії та сімейної медицини факультету післядипломної освіти ТНМУ, кандидат медичних наук Юлія Якимчук.

Леонід Дубей, професор, доктор медичних наук, професор кафедри педіатрії і неонатології факультету післядипломної освіти Львівського національного медичного університету імені Д.Галицького виступив із доповіддю «Кровотечі в клінічній практиці. Піраміда Гйолінгера».

Завідувач кафедри педіатрії Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського, доктор медичних наук, професор Галина Павлишин представила доповідь «Неонатальна реанімація: оновлення рекомендацій 2020 року».

На завершення Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання сучасного акушерства та гінекології» професор Алла Бойчук підсумувала роботу пленарних та секційних засідань, подякувала керівництву університету, всім доповідачам та учасникам наукового форуму за активну участь в його роботі, поділилася фотознімками, миттєвостями, які стають спогадами про проведення конференцій протягом останніх 20-ти років.

Формат відеоконференції надав учасникам змогу не лише вербально представити свої наукові здобутки, але й водночас став майданчиком для наукової дискусії, спільного перегляду й плідного обговорення відеофрагментів та наданих презентацій. На сьогоднішній день кількість переглядів конференції вже сягнула позначки 6010.

Усі бажаючі мають можливість переглянути конференцію на ютуб-каналі Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського за посиланнями:

Журналіст ТНМУ Соломія Гнатишин.

Світлини авторки.