Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України оголошує конкурс наукових робіт на присудження премії імені Івана Горбачевського

Шановні науковці!
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України оголошує конкурс наукових робіт на присудження премії імені Івана Горбачевського
 
Премія призначається науковцям ТНМУ за розвиток наукового потенціалу Університету, підвищення його рейтингу та популяризацію в Україні і за кордоном.
 
Роботи можна подавати за такими напрямками:
1) досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем теоретичної медицини та фармації;
2) досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем клінічної медицини та стоматології;
3) досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем суспільних та гуманітарних дисциплін.
 
У конкурсі можуть брати участь як одна особа так і група осіб (не більше п’яти).
 
Основними показниками для призначення премії є:
1. Результати завершеного наукового дослідження;
2. Цикли наукових праць, надрукованих у фахових виданнях України та закордоном, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science;
3. Відзнаки на всеукраїнських та міжнародних наукових форумах;
4. Отримання та комерціалізація патентів на винаходи;
5. Презентація своїх наукових розробок за кордоном.
 
ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ НА ПРИЗНАЧЕННЯ ПРЕМІЇ
В науковий відділ Університету учасниками подаються такі документи:
 рішення кафедри (лабораторії), оформлене протоколом про висунення претендента (претендентів) на преміювання;
 обґрунтоване подання, що включає назву, наукову характеристику роботи й коротку анотацію (не більше 3 сторінок);
 рукопис наукової роботи або опубліковану наукову роботу (серію робіт);
 відомості про автора/авторів роботи (прізвище, ім’я, по батькові, повна дата народження, місце роботи й посада, номер телефону та електронна адреса для спілкування).
 
Конкурсний відбір здійснюється відповідно до Порядку призначення премії імені Івана Горбачевського у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України за посиланням: https://www.tdmu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/04/Poryadok-pryznachennya-premiyi-imeni-Ivana-Gorbachevskogo-u-TNMU-imeni-I.YA.Gorbachevskogo-MOZ-Ukrayiny.pdf
Термін подачі матеріалів для участі у конкурсі – до 15 травня 2021 р.