Меню Закрити

МЕДИЧНА ПАРАЗИТОЛОГІЯ ТА ЕНТОМОЛОГІЯ

Кафедра медичної біології

Відповідальний за впровадження − доц. Подобівський С.С.

Розподіл годин (практичні заняття, лекції, самостійна робота): лекції 10 год., практичні заняття 56 год., самостійна робота 114 год.

 

Короткий опис дисципліни – дисципліна передбачає формування у аспірантів чітке уявлення про паразитів і паразитизм, як природне явище, життєвий цикл та онтогенез паразитарних організмів, загальні механізми його реалізації, закономірності перебігу й послідовного чергування, особливості мікроскопічної та субмікроскопічної організації тваринного організму на різних етапах розвитку, а також  медико-санітарне значення паразитичних організмів, методів їх діагностики, клінічних проявів захворювань, що викликані цими організмами або збудниками, які вони переносять, основні заходи профілактики для уникнення контактів з паразитами та вивчення методів і прийомів досліджень різних життєвих форм паразитів, які можуть застосовуватися при постановці дослідів у суміжних науках та в рамках міждисциплінарних проектів.

У результаті вивчення дисципліни аспірант повинен оволодіти навичками:

  • визначати види конкретних паразитичних організмів на мікропрепаратах і мікрофотографіях;
  • аналізувати, описувати та пояснювати зміни онтогенезу цих паразитів у відповідності до конкретних умов середовища та в організмах різних хазяєвів;
  • прогнозувати можливість, напрямок та рівень структурно-функціональних змін паразитичних організмів певних таксономічних груп при зміні перебігу їхнього онтогенезу та обирати адекватні методи для аналізу таких змін;
  • самостійно проводити підбір та аналіз сучасної біологічної наукової інформації, письмово відображувати та презентувати результати своїх досліджень;
  • у лабораторних умовах визначати стадії розвитку окремих представників паразитів людини.