«Лінгводидактика в контексті особистісної парадигми» – конференція в ТНМУ

3-4 червня 2021року в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського відбулася науково-практична конференція з міжнародною участю «Лінгводидактика в контексті особистісної парадигми». Захід організовано кафедрою української мови ТНМУ.

У зв’язку з карантинними обмеженнями зустріч науковців відбулася в онлайн-режимі.

У роботі конференції взяли участь філологи, педагоги, викладачі медичних університетів (загалом 72 учасники) – з різних куточків України, зокрема з Києва, Херсона, Дубно, Івано-Франківська, Вінниці, а також представники Польщі та Китайської народної республіки.

Пленарне засідання проведено спільно з викладачами кафедри іноземних мов, які в цей же час організували міжнародну конференцію «Професійно-комунікативна культура майбутнього лікаря: лінгвістичний, педагогічний та філософський аспекти».

З вітальним словом від адміністрації університету до учасників звернувся проректор з наукової роботи Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського, заслужений діяч науки і техніки України, доктор біологічних наук, професор Іван Кліщ.

Іван Миколайович привітав гостей конференції, наголосив на доцільності і важливості її проведення, подякував учасникам за їхню участь і небайдужість до рідної мови та побажав плідної роботи.

Роботу конференції очолив завідувач кафедри української мови Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського, доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник освіти України Анатолій Вихрущ.

Розпочав пленарне засідання доктор філологічних наук, професор, директор Інституту української мови НАН України Павло Юхимович Гриценко. Виступ Павла Юхимовича став кульмінаційним моментом конференції.

Павло Юхимович привітав організаторів й учасників наукового форуму та подякував за те, що у час духовної пандемії викладачі продовжують працювати у річищі утвердження української мови, ментальності, духовності, адже це основа основ нашої української державності. Павло Гриценко окреслив необхідність збереження мовних традицій в історичному контексті, наголосивши, що «мова – основа нашого буття, запорука міцності нашої держави, запорука того, що ми, які протривали тисячоліття на цій землі, протриваємо і далі, адже, маючи такий надпотужний засіб самоідентифікації, ми зможемо говорити зі світом на рівних». Саме тому всі українці повинні активно долучатися до спільної справи збереження та плекання мови. Особливу зацікавленість учасників викликали роздуми про роль мови в гібридній війні, значимість державних програм, перспективність лінгвотерапії.

Інтерес аудиторії викликали дві наступні доповіді-презентації монографій із лінгводидактики. Доктор педагогічних наук, доцент, дійсний член Української академії акмеології, заслужений діяч науки і техніки України, перший проректор Херсонського державного університету, професор кафедри слов’янської філології та світової літератури імені професора Олега Мішукова Сергій Омельчук презентував монографію «Сучасна українська лінгводидактика. Норми в термінології і мовна практика фахівців».

Кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Ольга Петришина окреслила перспективи розвитку сучасної лінгводидактики, презентувавши монографію «Стратегічні напрями розвитку сучасної української лінгводидактики», присвячену пам’яті професора В. Я. Мельничайка.

Доктор філологічних наук, професор кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Любов Струганець звернулася до вельми актуальної теми сьогодення – «Удосконалення мовно-комунікативної компетентності здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання».

Марія Тишковець, кандидат філологічних наук, доцент запропонувала увазі учасників навчальні підручники і посібники з української мови як іноземної для студентів медичних спеціальностей, видані колективом кафедри української мови ТНМУ.

До сторінок історії української лінгводидактики звернулась у своїй доповіді «Лінгводидактична спадщина О. М. Біляєва – невичерпне джерело розвитку педагогічної думки» Людмила Шеремета, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського.

Жваву дискусію викликала доповідь кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського Ольги Христенко «Українська мова як цінність у світогляді сучасних студентів».

Ольга Мирославівна зосередила увагу слухачів на тому, що існує необхідність якісної наукової, науково-популярної, художньої літератури, пісенних творів, фільмів, проєктів українською мовою задля формування особистості сучасної молоді відповідно до їх запитів та національних інтересів.

Учасники конференції з цікавістю заслухали доповідь професора Анатолія Вихруща на тему: «Українська мова за професійним спрямуванням: особистісний вимір».

Анатолій  Володимирович підкреслив необхідність  порівняльних таблиць щодо визначення системи головних понять у працях вітчизняних і зарубіжних дослідників. Актуальною залишається хрестоматія з працями провідних фахівців з лінгводидактики, а також дослідження закономірностей вивчення іноземної мови дорослими людьми. Подальшого вивчення потребує проблема викладання української мови за професійним спрямуванням, академічного письма, спецкурсів  у контексті сучасної андрагогіки, філософії дидактики.

Окрім пленарних засідань, протягом двох днів конференції працювало чотири секції. Керівники секцій доценти Ігор Іванович Гаврищак, Володимир Ярославович Юкало, Ірина Ярославівна Заліпська, Катерина Любомирівна Стефанишин відзначили, що виголошені доповіді репрезентували актуальні проблеми дослідження лінгводидактики: мова в системі цінностей студентів; комунікативна компетентність студентів медичних університетів; лінгводидактика в умовах полікультурного середовища; закономірності успішного вивчення іноземних мов у закладах освіти України.

На завершення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Лінгводидактика в контексті особистісної парадигми» професор Анатолій Вихрущ підсумував роботу пленарних та секційних засідань, подякував керівництву університету, заступнику ректора з видавничих питань Л.В. Логін, всім доповідачам та учасникам наукового заходу за активну участь у його роботі.

За матеріалами науково-практичної конференції «Лінгводидактика в контексті особистісної парадигми» опубліковано збірник тез.

Усі бажаючі мають можливість переглянути конференцію на ютуб-каналі Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського за посиланням:

Журналістка ТНМУ СоломіяГнатишин,

завідувач кафедри української мови ТНМУ Анатолій Вихрущ.

Світлини СоломіїГнатишин.