У ТНМУ відбувся перший випуск магістрів за спеціальністю «Громадське здоров’я»

Цього року у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського відбувся перший випуск магістрів за спеціальністю «Громадське здоров’я». Захист магістерської роботи є заключним етапом підготовки студентів цієї спеціальності, якість її виконання та результати захисту підтверджують їх кваліфікаційний рівень.

Захист магістерських робіт відбувся 15 червня 2021 року. Студенти-випускники представили на публічний захист свої наукові дослідження, які продемонстрували набуті ними теоретичні знання та вміння використовувати їх у практичній діяльності при вирішенні конкретних фахових завдань.

Голова екзаменаційної комісії, професор Олена Лотоцька виступила з вітальним словом та розпочала засідання. Представляла роботи магістратів гарант освітньо-професійної програми «Громадське здоров’я», професор Наталія Теренда.

На фото: доповідає Климук Наталія Ярославівна «Особливості медичного страхування з урахуванням захворюваності населення» (Науковий керівник – доц. Валентина Смірнова).

На захисті магістерських робіт були присутні екзаменатори: професор Ганна Сатурська, доценти Ольга Сопель, Наталія Панчишин, Костянтин Пашко, Ольга Литвинова, наукові керівники магістерських робіт.

Екзаменаційна комісія відмітила високий рівень усіх представлених до захисту робіт. Всі виступаючі продемонстрували високу здатність аналізувати та узагальнювати результати новітніх наукових досліджень у галузі громадського здоров’я і застосовувати їх для вирішення прикладних проблем.

До захисту було подано 11 магістерських робіт.

На фото: Репута Віктор з магістерською роботою на тему «Удосконалення організації медичного забезпечення органів та підрозділів служби цивільного захисту України» (Науковий керівник – доц. Валентина Смірнова).

На фото: Качмар Оксана доповідає магістерську роботу на тему «Рівень оволодіння компетентністю збереження здоров`я молоді України в умовах сучасності» (Науковий керівник – доц. Ольга Литвинова).

На фото: Бицюра Леонід з презентацією магістерської роботи на тему «Моніторинг та екологічна оцінка якості поверхневих водних ресурсів Тернопільської області» (Науковий керівник – проф. Олена Лотоцька).

На фото: Фарійон Надія доповідає магістерську роботу на тему «Оптимізація способу життя пацієнтів з цереброваскулярними хворобами» (Науковий керівник – проф. Наталія Теренда).

На фото: Гандзюк Надія доповідає магістерську роботу «Медико-соціальні проблеми поширеності та фактори ризику онкологічних захворювань в україні» (Науковий керівник – проф. Наталія Теренда).

На фото: Кравець Наталія з презентацією магістерської роботи на тему «Соціальні програми в громадському здоров’ї» (Науковий керівник – доц. Лариса Запорожан).

На фото: Скобляк Петро представляє свою роботу на тему «Стратегічні завдання та перспективи розвитку центрів громадського здоров’я в Україні» (Науковий керівник – доц. Ніна Романюк).

На фото: Стецюк Ігор підготував магістерську роботу на тему «Особливості якості життя кардіохірургічних пацієнтів, яким виконані малоінвазивні доступи» (Науковий керівник – проф. Наталія Теренда).

На фото: Шишацька Ірина з доповіддю «Розвиток паліативної та хоспісної допомоги в умовах реформування системи охорони здоров’я в Україні» (Науковий керівник – проф.  Ганна Сатурська).

На фото: Павлів Тарас підготував магістерську роботу на тему «Професійне вигорання у працівників екстреної медичної допомоги» (Науковий керівник: проф. Наталія Теренда).

На фото: Перший випуск магістрів за спеціальністю «Громадське здоров’я», члени державної екзаменаційної комісії та наукові керівники.