Меню Закрити

Студенти-стоматологи ТНМУ успішно склали атестаційні іспити у формі ОСКІ

10-17 червня 2021 року у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського відбулася атестація випускників стоматологічного факультету та факультету іноземних студентів, які навчалися за спеціальністю «Стоматологія».

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 334 «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я» від 28.03.2018 р. (зі змінами); Стандарту вищої освіти України за спеціальністю «Стоматологія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти, атестацію випускників було проведено у формі об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ), як другого етапу ЄДКІ.

Мета проведення цього екзамену ‒ оцінити готовність випускника до здійснення професійної діяльності згідно з вимогами стандарту вищої освіти шляхом демонстрування практичних (клінічних) компонентів професійної компетентності на реальному об’єкті або на моделі. ОСКІ як складова атестації випускників перевіряє готовність випускника бути фахівцем з таких дисциплін: терапевтична, хірургічна, ортопедична, дитяча стоматології.

ОСКІ складали на базі фантомних класів та клінічних залів профільних кафедр стоматологічного факультету. Тривалість виконання завдання на кожній станції становила 10 хвилин, перерва між станціями – 1 хвилина. Іспит відбувся у спеціально обладнаних приміщеннях ˗ «Станціях». Під час іспиту здійнювалося постійне відеоспостереження.

Розпочинався іспит з привітання голови екзаменаційної комісії, додаткового роз’яснення регламенту, правил проведення ОСКІ, формату іспиту, порядку проходження станцій, присвоєння індивідуального ідентифікаційного номера студенту, видачі та реєстрації маршрутного листа.

Усі студенти однієї групи складали іспит одночасно, але на кожній окремій станції могло бути лише по одному студенту. При цьому вони проходили однакові випробування з послідовним переходом від станції до станції за індивідуальним маршрутом.

Максимальна оцінка за виконання завдання на станції ОСКІ становила 5 балів. ОСКІ вважається складеним, якщо студент після проходження всіх станцій набрав не менше ніж 60 % максимальної кількості балів, що становить 36 балів.

За результатами складання другого етапу Єдиного державного кваліфікаційного іспиту 109 студентам стоматологічного факультету та 22 студентам факультету іноземних студентів присвоєно кваліфікацію – лікар-стоматолог, магістр стоматології.

Вітаємо перший випуск лікарів-стоматологів, магістрів стоматології, що навчалися за другим освітньо-кваліфікаційним рівнем.