ТНМУ увійшов у шестірку вишів України з найнижчим показником ризику від провадження господарської діяльності

Державна служба якості освіти України сформувала й оприлюднила цьогорічний перелік закладів вищої освіти за ступенями ризику. Цей рейтинг складений згідно з критеріями, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у галузі вищої освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного контролю.

У цьому році визначення ступеня ризику від провадження господарської діяльності у галузі вищої освіти вперше запроваджено в Єдиній державній електронній базі з питань освіти, що дало можливість підвищити об`єктивність і прозорість оцінки.

До високого ступеня ризику зараховано 64 заклади вищої освіти, а 209 вишів мають середній ступінь ризику.

Лише 31 заклад вищої освіти має незначний ступінь ризику від провадження господарської діяльності. Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського єдиний серед медичних вишів України, який увійшов у шестірку ЗВО з найнижчим ступенем ризику.

Цей показник визначають за такими критеріями, як чисельність здобувачів вищої освіти упродовж останніх трьох років; кількість науково-педагогічних (педагогічних) працівників, працевлаштованих за основним місцем роботи; стан оприлюднення на офіційному вебсайті закладу вищої освіти визначених законодавством документів та інформації; кількість порушень вимог законодавства у галузі вищої освіти, виявлених за результатами заходів державного нагляду (контролю), проведених протягом останніх п’яти років, що передують плановому періоду; наявність відокремлених структурних підрозділів; наявність іноземних здобувачів вищої освіти; частка неакредитованих спеціальностей, освітніх програм.

Віднесення суб’єкта господарювання до високого, середнього або незначного ступеня ризику здійснюється з урахуванням суми балів, нарахованих за всіма критеріями, визначеними Постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2018 року № 982 за такою шкалою:

від 41 до 100 балів – до високого ступеня ризику;

від 21 до 40 балів – до середнього ступеня ризику;

від 0 до 20 балів – до незначного ступеня ризику.