У ТНМУ провели конференцію «Сучасні стратегії до діагностики та лікування неврологічних та психіатричних захворювань»

20-21 жовтня 2021 року на базі Тернопільської обласної клінічної психоневрологінчої лікарні відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні стратегії до діагностики та лікування неврологічних та психіатричних захворювань». Захід організовано кафедрою психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського спільно з кафедрою психіатрії, наркології та медичної психології Івано-Франківського національного медичного університету. Враховуючи складне епідеміологічне становище в Україні та світі, зумовлене пандемією коронавірусу, конференцію було проведено в онлайн режимі.

Під час засідань було заслухано і обговорено 18 наукових доповідей.

Учасників конференції привітав проректор з наукової роботи ТНМУ, доктор медичних наук, професор Іван Миколайович Кліщ. Іван Миколайович наголосив на актуальності тематики наукового зібрання, оскільки кількість психічних розладів у сучасному світі постійно зростає, на що впливає і ситуація з пандемією COVID -19.

Пленарні виступи розпочала заступник директора з наукової роботи ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України», керівник відділу неврозів і пограничних станів Інституту, віце-президент Науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України, заслужений діяч науки України, академік АНВО, доктор медичних наук, професор Наталя Олександрівна Марута з доповіддю на тему «Превентивна психіатрія (концепція, моделі, досвід, впровадження)».

Наталя Олександрівна акцентувала увагу на тому, що сучасними викликами для психічного здоров’я особистості є пандемія COVID-19, економічна невизначеність, стійкість екосистем, зміни клімату, тому важливо посилювати профілактичні заходи, спрямовані на збереження психічного здоров’я. Превентивна психіатрія є стратегією поліпшення довгострокових наслідків психічних розладів.

Завідувачка кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор Олена Петрівна Венгер представила слухачам свою доповідь на тему: «Диференційований підхід до лікування депресивних розладів в умовах пандемії». Під час своєї презентації Олена Петрівна розповіла слухачам про різні типи депресій, диференційований підхід до їхньої діагностики, а також про лікування, рекомендоване міжнародними клінічними протоколами. Лекторка наголосила на епідеміологічних та клініко-психопатологічних особливостях депресивних розладів під час пандемії COVID-19 та актуальності подальших досліджень даних порушень.

Доктор медичних наук, професор кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Івано-Франківського національного медичного університету Винник Михайло Іванович виступив з доповіддю «Окремі нейробіологічні аспекти психофармакотерапії шизофренії».

Ознайомив з існуючими підходами до проблеми шизофренії, які розкривають сутність захворювання, його маркери, моделі шизофренії, з нейробіологічними аспектами психофармакотерапії шизофренії.

Цікавою була доповідь Гончарова Вадима Євгенійовича, доктора медичних наук, професора Харківської академії післядипломної освіти, президента східноєвропейської асоціації психологів і психіатрів на тему «Психобіотики новий крок в психіатрії»

Вадим Гончаров розповів про двосторонній зв’язок у мікробіоти кишківника та мозку, зазначивши, що мікрофлора кишківника проявляє потенційний психобіотичний ефект.

Викликала у учасників конференції інтерес доповідь «Нейрофізіологічні аспекти мови та її значення для психотерапії» доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Івано-Франківського національного медичного університету Пустовойта Михайла Михайловича.

Доповідач звернув увагу на такий цікавий фізіологічний ефект як ефект «буба-Кікі», коли людський розум встановлює відповідність між звуковою оболонкою слова і геометричною формою об’єкта, на явища синестезії та синкенезії, кросмодальної абстракції. Михайло Пустовойт зазначив, що завдяки багаторазовому проговоренню пацієнтом в психотерапевтичному процесі своїх переживань, які він відреаговує у словах(що є символічними діями), пом’якшується емоційна напруга, людина звільняється від звичних зв’язків реагування і може створювати нове.

Олег Созонтович Чабан, професор, доктор медичних наук, завідувач кафедри медичної психології, психосоматичної медицини та психотерапії Національного медичного університету імені О. Богомольця виступив з доповіддю на тему «Безпечно/небезпечні антидепресанти, або чи допоможуть радісні миші сумним людям?» Олег Чабан ознайомив слухачів із близькими та віддаленими наслідками використання антидепресантів. У своєму виступі доповідач зазначив, що використання антидепресантів має допомагати, а не заважати органічному процесу позитивних змін при психотерапії.

Також Олег Чабан провів майстер клас на актуальну тему нікотинової аддикції  «Формування залежності від паління, або чому деструкція така спокуслива», під час якого предстаивви найважливіші рушійні сили та психологічні «капкани» формування нікотинової залежності. Звернув увагу слухачів на важливість комплексного лікування тютюнопаління, яке має включати три фактори-медикаментозне, психолого-психотерапевтичне та соціально-психологічне.

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи Харківського національного медичного університету Кожина Ганна Михайлівна  представила доповідь «Персоніфікована модель надання психіатричної допомоги хворим на стрес асоційовані розлади».

Основна увага була присвячена  факторам психогенного впливу, які сприяють виникненню стрес асоційованих розладів та питанню надання психіатричної допомоги при цих розладах.

Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри психіатрії, психотерапїі та медичної психології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Шупика  Пілягіна Галина Яківна  представила доповідь «Саморуйнівна поведінка, її нейробіологічна основа та принципи лікування». На сучасному етапі спостерігається сплеск саморуйнівної поведінки внаслідок впливу пандемії. Галина Яківна у своїй доповіді представила модель саморуйнуючої поведінки, розглянула  її нейробіологічні маркери, та запропонувала для ефективної допомоги використовувати системний структурно-динамічний підхід в діагностиці та лікуванні пацієнтів із саморуйнуючою поведінкою.

Доктор медичних наук, професор кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи Харківського національного медичного університету Коростій Володимир Іванович  представив доповідь «Нейропсихологічні аспекти тривоги та депресій у соматичних пацієнтів». Володимир Іванович дав детальну характеристику алгоритму менеджменту тривожних та депресивних розладів для лікарів загальної практики.

Перший день заходу модерували завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології ТНМУ, доктор медичних наук, професор Олена Петрівна Венгер та завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології ІФНМУ, доктор медичних наук, професор Винник Михайло Іванович.

Другий день пленарного засідання конференції розпочала завідувачка кафедри психіатрії, наркології та медичної психології психології Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, доктор медичних наук, професор Олена Петрівна Венгер з доповіддю «Депресія – хвороба цивілізації». Олена Петрівна розповіла про особливості депресивного розладу з тривожними симптомами, нейробіологічні основи даного захворювання та специфіку симптоматики під час пандемії COVID-19. Зважаючи на актуальність теми, лекторка поділилася цікавим клінічним випадком та розповіла про особливості лікування та реабілітації літніх пацієнтів з даною патологією.

Доктор медичних наук, доцент кафедри психіатрії, наркології та медичної Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського Юрій Ігорович Мисула представив доповідь на тему «БАР на сучасному етапі». Юрій Ігорович зупинився на актуальності теми, розповів про етіопатогенетичні чинники у розвитку біполярного афективного розвитку. Лектор наголосив, що згідно сучасних досліджень, факторами розвитку БАР можуть бути: проживання поза шлюбом, низький рівень доходу, урбанізація, більш високий освітній і професійний статус, творчі види діяльності; а висока коморбідність даного захворювання була асоційована з психосоматичними розладами, черепно-мозковою травмою, ожирінням та мігренню.

Юрій Ігорович наголосив, що на сучасному етапі вчасно діагностувати біполярний розлад доволі важко, так як він асоційований з депресивною симптоматикою. А також зупинився на актуальних принципах терапії та етапах лікування БАР.

Доцент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, кандидат медичних наук Олена Євгенівна Смашна представила слухачам доповідь на тему «Комбінація транскраніальної електростимуляції мозку (tDCS) та КПТ у лікуванні пацієнтів ПТСР з ЧМТ». Олена Євгенівна розповіла про особливості застосування транскраніальної електростимуляції мозку на сучасному етапі.

Доповідь викликала велике зацікавлення у слухачів, адже даний метод є надзвичайно актуальним та ексклюзивним, демонструє відмінні результати лікування посттравматичного стресового розладу, особливо в комбінації з когнітивно-поведінковою психотерапією.

Доповідь на тему «Сучасні нейробіологічні аспекти лікування депресії у дітей та підлітків» представила доцент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Івано-Франківського національного медичного університету, кандидат медичних наук Пітик Олена Миколаївна. Лекторка розповіла про особливості депресивних порушень у дітей, можливості ранньої діагностики та рекомендації щодо лікування згідно міжнародних клінічних протоколів. Також Олена Миколаївна наголосила на необхідності організації якісної психіатричної допомоги для даної категорії пацієнтів.

Доцент кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та соціальної роботи Харківського національного медичного університету, кандидат медичних наук Зеленська Катерина Олексіївна представила слухачам доповідь на тему “Алгорит медико-психологічного супроводу ветеранів АТО/ООС”. Катерина Олексіївна надзвичайно структуровано та чітко продемонструвала схеми лікування, поділилася особистим досвідом роботи в даній сфері. Лекторка наголосила на актуальності даної теми на необхідності подальших досліджень для впровадження новітніх алгоритмів у практичну роботу лікаря-психіатра.

Свою доповідь на тему «Продромальний період психозу» представив кандидат медичних наук, асистент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського Володимир Сергійович Білоус. Лектором було озвучене питання новітніх МРТ-досліджень та їхньої актуальності в діагностиці ендогенних психозів на ранніх етапах, можливості завчасного прогнозування виникнення психозу та негативних наслідків.

Доповідь Володимира Сергійовича викликала хвилю дискусій, оскільки дане питання є надзвичайно актуальним не тільки з наукової, але й з морально-етичної точки зору; дана тема залишила широке поле для роздумів та для подальших обговорень.

Доповідь на тему «Нейролептики та дефіцитарна симптоматика при шизофренії» представила асистент кафедри сімейної медицини та ПО Боднар Ольга Миколаївна. Тема даної доповіді надзвичайно актуальна, що зумовлено великою кількістю пацієнтів з дефіцитарною симптоматикою та суперечлива, оскільки існує багато досліджень з протилежними висновками, щодо впливу нейролептиків на дану симптоматику. Ольга Миколаївна наголосила, що головною метою лікування пацієнтів з шизофренією, на сьогоднішній день, є їхня соціалізація і лікарі-психіатри повинні акцентувати особливу увагу на цей факт, підбираючи коректне лікування.

Асистент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Івано-Франківського національного медичного університету Сікора Анастасія Богданівна представила доповідь на тему «Цитокіни як нейробіологічна основа депресії: відкриті питання». Лекторка представила новий погляд на етіологічні чинники виникнення депресивних порушень, ознайомила слухачів з новими дослідженнями, які вивчають роль цитокінів та представила вектори майбутніх аналізів у даній темі.

Доповідь на тему «Нейробіологічні основи метаболічних ускладнень терапії шизофренії нейролептиками та їх лікування» представив асистент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Івано-Франківського національного медичного університету, кандидат медичних наук Ромаш Іван Романович. Лектор ознайомив слухачів зі своїми дослідженнями порушеннями обміну речовин даних пацієнтів, порівняв їх з результатами міжнародних досліджень та запропонував показники, які повинні враховуватися при виборі тактики лікування пацієнтів з шизофренією.

Другий день презентації модерували завідувач кафедри психіатрії, наркології та медичної психології ТНМУ, професор, доктор медичних наук Олена Петрівна Венгер і доцент цієї кафедри, доктор медичних наук Юрій Ігорович Мисула.

У науковому зібранні взяли участь провідні фахівці з усіх куточків України, зокрема з Києва, Харкова, Вінниці, Львова.

Слід зазначити, що зміст доповідей конференції відобразив сучасний етап еволюції поглядів на проблеми психічного здоров’я, тенденції вдосконалення систем медичних сервісів у світі та місце української психіатрії в цьому процесі. Усі учасники зустрічі відзначили актуальність представлених презентацій та високий рівень організації конференції.