Тренінг аспірантів ТНМУ у TESIMED

На базі міжкафедрального навчально-тренінгового центру (TESIMED) нашого університету пройшли навчання аспіранти за спеціальністю «Медсестринство» в рамках вивчення дисципліни «Поглиблений курс медсестринства у внутрішній медицині».

У результаті проходження навчання аспіранти набули компетентностей оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт, а також глибокі знання і систематичне розуміння надання невідкладної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах й догляду за хворими у клініці внутрішніх хвороб, здатність працювати результативно у команді однодумців та комунікувати і командно взаємодіяти в практичній діяльності медсестри.

Запропоновані клінічні ситуації для вирішення здобувачами забезпечили здобуття аспірантами вміння інтерпретувати та аналізувати інформацію, коректно оцінювати нові й складні явища та проблеми з науковою точністю критично і самостійно.

Колектив кафедри вищої медсестринської освіти, догляду за хворими та імунології вдячний науковому керівнику центру симуляційного навчання, професору Арсену Гудимі, керівнику центру симуляційного навчання Галині Цимбалюк та провідному фахівцю центру симуляційного навчання, інструктору з курсу BLS та PBLS від Європейської ради реанімації, інструктору ВГО «Всеукраїнської ради реанімації/ ресусцитації Наргіз Джавадовій за створення максимально адаптованих клінічних ситацій та командних завдань щодо надання невідкладної допомоги на догоспітальному та госпітальному етапах й догляду за хворими у діяльності медичної сестри.

Інформацію надав проректор з наукової роботи, професор Іван Кліщ.