Меню Закрити

У ТНМУ відбулася зустріч гарантів освітніх програм за спеціальністю «Медсестринство» і зовнішніх стейкхолдерів

12 грудня 2022 року у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського відбулася чергова зустріч гарантів освітніх програм за спеціальністю 223 «Медсестринство» та зовнішніх стейкхолдерів (роботодавців) з питань вдосконалення освітнього процесу.

Зустріч розпочалася з виступів проректора закладу вищої освіти з науково-педагогічної роботи, професора Аркадія Шульгая та керівника навчального відділу Андрія Машталіра.

Аркадій Шульгай звернув увагу на важливості постійної співпраці між освітянами та роботодавцями, що дає можливість удосконалювати підходи до профілізації  здобувачів вищої освіти спеціальності 223 «Медсестринство», починаючи вже з першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за рахунок можливості студентами будувати індивідуальну освітню траєкторію за рахунок широкого спектра вибіркових дисциплін.

Світлана Даньчак – гарант освітньої програми другого (магістерського) рівня вищої освіти та Юлія Данилевич – гарант освітньої програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, звернули увагу присутніх на важливість цієї зустрічі для розвитку освітніх програм з метою формування конкурентноспроможних фахівців у галузі медсестринства. Зокрема Світлана Даньчак відмітила, що систематична співпраця між закладом вищої освіти та стейкхолдерами (роботодавцями) дає змогу змінювати освітні програми відповідно до вимог сучасності.  Юлія Данилевич зауважила, що вимоги до знань, умінь та навичок випускників вищих навчальних закладів стрімко змінюються та, здебільшого, визначаються роботодавцями і слугують основою для формування кваліфікацій.

Під час обговорення учасники дискусії висловили багато цікавих та корисних думок, поділилися власними спостереженнями.

Тетяна Запорожець, головна медсестра комунального некомерційного підприємства «Міська комунальна лікарня №3» звернула увагу на доцільність ретельного відпрацювання практичних навичок з клінічних дисциплін у симуляційному центрі на тренажерах та манекенах.

Ірина Антонюк, головна медична сестра Тернопільської обласної дитячої лікарні висловила думку, що медична сестра має мати відкритий та гнучкий тип мислення, оскільки в їх обов’язки входить безпосередня комунікація з хворими, що потребують щоденної моральної підтримки чи полегшення фізичних страждань.

Ірина Медведєва, заступник медичного директора з медсестринства КНП «ТОКПЦ «Мати і дитина» ТОР, потрібні медичні сестри, які здатні самостійно вирішувати проблеми з пацієнтом користуючись сучасними протоколами та стандартами надання допомоги, а отже, мають володіти іноземними мовами і запропонувала розширити підготовку  з іноземної мови на другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Наталя Гасай, головна медична сестра Тернопільської обласної клінічної лікарні,зазначила, що цінність практичного навчання очевидна, наголосила на важливості залучення професіоналів-практиків до ведення практичних занять – це змога готувати студентів за принципом наставництва та надання їм можливості відчути себе частиною команди.  

Ганна Береза, головна медсестра Тернопільського міського центру первинної медико-санітарної допомоги позитивно оцінила рівень цифрової грамотності випускників ТНМУ, оскільки медичні сестри працюють з сучасними електронними системами охорони здоров’я, зокрема з системою E-Health

Андрій Паламарчук запропонував у рамках безперервного професійного розвитку регулярно проводити тренінги з тем, які максимально відповідають сьогоднішнім потребам медичних сестер і вони могли б одразу використовувати отримані знання та навички в професійній діяльності.

Надія Фарійон, заступник генерального директора Комунального некомерційного підприємства Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня, внесла пропозицію щодо ротації студентів на клінічних базах під час проходження практик, що дозволить їм якісніше опановувати навички, необхідні для виконання ширших функцій і тіснішої взаємодії з пацієнтом.

Загалом, зустріч була плідною, обговорена низка важливих питань, що стосуються якісного і сучасного рівня підготовки медичних сестер в системі освіти з огляду на модернізацію системи охорони здоров’я. За результатами спільного обговорення окреслено основні вектори вдосконалення освітніх програм за спеціальністю 223 «Медсестринство».

Інформацію підготували гаранти освітніх програм Світлана Даньчак, Юлія Данилевич.