Меню Закрити

Професор ТНМУ провів науково-практичний семінар з лікарями Теребовлянської міської лікарні

Реалізовуючи важливу складову в діяльності викладачів клінічних кафедр – проведення професійно-орієнтованих навчань з практичним лікарями, професор кафедри патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною, завідувач курсу судової медицини ТНМУ, доктор медичних наук Валентин Франчук 25 січня 2023 року провів в Теребовлянській міській лікарні науково-практичний семінар на тему «Як практичному лікарю запобігти судовим позовам?».

Директор КНП «Теребовлянська міська лікарня» Михайло Никеруй представляє доповідача, доктора медичних наук, професора Валентина Франчука.

Захід відбувся за головування директора КНП «Теребовлянська міська лікарня» Теребовлянської міської ради Михайла Никеруя та за участі медичного директора Богдана  Куліковського, завідувачки приймальним відділенням Оксани Кураш, завідувача хірургічним відділенням Романа Лісового, завідувача відділу анестезіології та інтенсивної терапії Андрія Мінчука, завідувачки педіатричного відділення Оксани Калитюк, завідувачки поліклінічного відділення Мирослави Ткач, лікарів цих відділень, лікарів інших структурних підрозділів лікарні.

Розпочинаючи свою доповідь, проф. В.Франчук навів статистичні дані Генеральної прокуратури України щодо кількості кримінальних проваджень, відкритих в нашій державі проти медичних працівників за останні роки. Далі він звернув увагу на так званих «професійних злочинах медичних працівників», передбачених чинним Кримінальним кодексом України, ознайомив присутніх лікарів із забороненими законодавством видами медичної діяльності.

Основну частину свого виступу доповідач присвятив головним принципам професійної діяльності лікаря, які спрямовані, насамперед, на забезпечення правової захищеності медичного працівника та допомагають попередити можливі скарги пацієнтів на якість наданої медичної допомоги. Наголошено, що дотримання цих принципів і дозволяє в сукупності убезпечити клініциста від судових позовів.

Професором В. Франчуком, зокрема, було роз’яснено сутність правового статусу медичного працівника згідно чинного законодавства, проаналізовано головні деонтологічні засади успішної професійної діяльності практичного лікаря, особливо – щодо взаємовідносин лікар-пацієнт, лікар-родичі пацієнта, лікар-інші лікарі. Підкреслено значимість юридичної обізнаності лікаря та дотримання ним норм професійної етики для попередження протиправних наслідків під час виконання  своїх функціональних обов’язків.

Під час доповіді.

Особливу увагу на семінарі Валентин Франчук приділив коректності лікарських записів у історії хвороби, оскільки медична документація слугує головним чинником, який підтверджує належність або протиправність дій медичного працівника, тому правильно складена історія хвороби чи амбулаторна карта слугують головним джерелом правової захищеності лікарів у випадках судових позовів з приводу скарг на дефекти медичної допомоги. В цьому зв’язку, доповідач, ґрунтуючись на великому власному судово-медичному експертному досвіді, в тому числі з приводу експертиз у випадках «лікарських справ», виокремив і детально охарактеризував типові проблеми і помилки лікарів у веденні історій хвороб. Серед таких проблемних моментів: поверхове описання об’єктивного статусу пацієнта, неправильна діагностика зовнішніх і внутрішніх ушкоджень, неналежний опис «Locus morbi», шаблонність лікарських щоденників, недбале заповнення листка лікарських призначень, відсутність належної докладності у протоколах операційних втручань тощо.

Професор В.Франчук окремо зупинився на проблемі правильної констатації об’єктивного статусу пацієнта, яка полягає у відсутності в клінічній практиці конкретних критеріїв, що дозволяли би чітко розмежовувати задовільний стан хворого від стану середньої важкості або тяжкий стан від критичного. Тому, науковець запропонував присутнім власну авторську шкалу оцінки об’єктивного стану пацієнта SAPOS (В.В. Франчук, М.В.Франчук, Укрпатент, 2018), за допомогою якої стає можливим швидко і доступно, на підставі дослідження основних показників життєдіяльності об’єктивно і достовірно діагностувати загальний стан хворого.

Доповідь проф. Валентина Франчука викликала велику зацікавленість аудиторії і завершилась активним обговоренням і широкою дискусією.

Професор В.Франчук відповідає на питання лікарів.

Адміністрацією лікарні і присутніми лікарями було висловлено прохання продовжити подібні навчально-наукові зібрання, які дозволяють підвищити професійний рівень медичних працівників і сприяють, в кінцевому підсумку, досягненню головної мети професійно-орієнтованих навчань лікарів – покращенню якості медичної допомоги громадянам.