Меню Закрити

У ТНМУ відбулася науково-методична конференція з міжнародною участю «Підготовка докторів філософії на сучасному етапі: обмін досвідом та кращі практики»

2-3 лютого 2023 року на базі Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського відбулася науково-методична конференція з міжнародною участю «Підготовка докторів філософії на сучасному етапі: обмін досвідом та кращі практики». Конференція проведена у змішаному форматі з використанням платформи Microsoft Teams, а також з синхронною трансляцією на відеохостингу YouTube (поклики для перегляду подані нижче).

У конференції взяли участь представники  вищих навчальних закладів України: Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Буковинського державного медичного університету, Національного університету «Львівська політехніка», Національного університету охорони здоров’я України імені П.Шупика,  Тернопільського національного педагогічного університету імені В.Гнатюка, Івано-Франківського національного медичного університету, Луганського державного медичного університету, Сумського державного університету, Харківського національного медичного університету, Полтавського державного медичного університету, Вінницького національного медичного університету імені М.Пирогова, Волинського національного університету імені Лесі Українки, Волинського медичного інституту, Кременецького медичного фахового коледжу імені А.Річинського, Самбірського фахового медичного коледжу, а також іноземні колеги з вищих навчальних закладів і наукових установ Федеративної Республіки Німеччини (Technical University of Munich (Professorship of Public Health and Prevention, Department for Sport and Health Sciences), Germany; University of Tübingen, Germany; Hannover Medical School, Department of Gastroenterology, Hepatology and Endocrinology, Germany); Великої Британії (Keele University, the UK; School of Medical Sciences, Faculty of Biology Medicine and Health, and University Lead for Equality Diversity and Inclusion (Gender and Sexual Orientation), The University of Manchester, the UK).

Конференція була присвячена аналізу міжнародного та вітчизняного досвіду підготовки докторів філософії, змісту та особливостей освітньо-наукових програм підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти, втіленню міжнародних стандартів проведення наукових досліджень, дослідницького менеджменту, педагогічних практик в Україні. Розглядалися проблеми академічної доброчесності, академічної мобільності та публікаційної активності у науковому середовищі, формування індивідуальних освітніх та наукових траєкторій здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, ключові проблеми підготовки науково-педагогічних кадрів очима викладачів, аспірантів, здобувачів, стейкхолдерів.

З вітальним словом від імені ректора ТНМУ, професора Михайла Корди до учасників конференції звернувся проректор закладу вищої освіти з наукової роботи, професор Іван Кліщ, який підкреслив актуальність і важливість проведення цього форуму. Звертаючись до учасників конференції Іван Миколайович зазначив, що у ТНМУ підготовка докторів філософії проводиться за шістьма спеціальностями: «Медицина», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація», «Медсестринство», «Педіатрія» галузі знань «Охорона здоров’я» та за спеціальністю «Біологія» галузі знань «Біологія». Унікальною є освітньо-наукова програма «Медсестринство», невдовзі відбудеться захист дисертаційної роботи першої аспірантки, яка успішно її завершила. Аспіранти виконують дисертаційні дослідження у тісному тандемі з науковими керівниками на базі атестованих наукових лабораторій університету, активно працюють програми академічної мобільності аспірантів, зокрема у рамках програми ERASMUS+.  

Професор Іван Кліщ зазначив, що учасники конференції матимуть можливість обмінятися досвідом, своїми науковими здобутками, новими ідеями. Він підкреслив важливість таких конференцій, побажав плідних дискусій та вагомих успіхів усім у майбутньому.

Роботу конференції розпочав Олександр Березко, кандидат  технічних наук, доцент Національного університету «Львівська політехніка», президент Європейської ради здобувачів наукового ступеня та молодих вчених, який представив доповідь «Для чого відкрита наука Україні?». Доповідач зазначив, що відкрита наука є новим підходом до організації наукових процесів, націленим на розвиток співпраці між вченими та суспільством, з акцентами на відкритість та вільне поширення наукових знань.

Цікавою була доповідь гаранта ОНП «Медицина» професора ТНМУ Ганни Сатурської, яка проходить стажування у Мюнхенському технічному університеті (відділ громадського здоров’я та профілактики захворювань, кафедра спорту та здоров’я), Німеччина: порівняно класичний (індивідуальний) та структурований (навчально-наукова програма) підходи до здобуття ступеня доктора філософії в галузі медицини та громадського здоров’я у Німеччині.

Президент Українсько-німецького академічного товариства, завідувач відділу нейрофізіології, керівник Інституту фізіології Тюбінгенського Університету професор Ольга Гаращук ознайомила учасників конференції з MD/PHD Programme «Experimental Medicine» Тюбінгенського Університету.

Колектив науковців Мюнхенського технічного університету (відділ громадського здоров’я та профілактики захворювань, кафедра спорту та здоров’я), Німеччина Michael Laxy, Karl Emmert-Fees, Anna-Janina Stephan, Hanna Saturska представили цікаву доповідь на тему «Peculiarities of obtaining the Degree of Philosophy Doctor in Medicine and Public Health in Germany: transfer of international experience» / «Особливості здобуття ступеня доктора філософії в галузі медицини та громадського здоров’я в Німеччині: передача міжнародного досвіду». У своїй доповіді Michael Laxy порівняв класичний і структурований підходи до підготовки докторів філософії, окреслюючи їх переваги та недоліки.

Karl EmmertFees (Мюнхенський технічний університет, відділ громадського здоров’я та профілактики захворювань, кафедра спорту та здоров’я), Німеччина) поділився з учасниками конференції своїм досвідом навчання на PhD-програмі Мюнхенського університету імені Людвіга-Максиміліана (LMU) (дуальна форма освіти).

Інформативною і цікавою була доповідь Rachel Cowen (professor of Inclusive Researcher and Academic Development, School of Medical Sciences, Faculty of Biology Medicine and Health, and University Lead for Equality Diversity and Inclusion (Gender and Sexual Orientation), Manchester University, the UK) «Support of PhD students at Manchester University», у якій представлено особливості підготовки докторів філософії, стратегії організації їх дослідницької діяльності і освітньої складової у Великобританії.

Researcher Developer Ben Coleman ознайомив учасників конференції з досвідом підготовки докторів філософії у Keele University (Keele, Great Britain). Його доповідь «Life as a PhD researcher at Keele University» охопила усі аспекти навчання, дослідницької діяльності та життя здобувачів наукового ступеня у Великобританії.

Усвоїй доповіді «Відомості про самооцінювання освітніх програм: погляд гаранта і погляд експерта» доцент ТНМУ Григорій Загричук звернув увагу учасників конференції на актуальні проблеми акредитаційних експертиз освітньо-наукових програм в Україні.

У роботі конференції взяли участь гаранти освітньо-наукових програм. Гарант освітньо-наукової програми «Медсестринство» професор ТНМУ Марія Марущак представила доповідь «Особливості підготовки докторів філософії із Медсестринства». Освітньо-наукова програма, за якою навчаються аспіранти ТНМУ за спеціальністю 223 «Медсестринство» є синтезом кращих практик шкіл медсестринства України та зарубіжжя і дозволяє сформувати медичних сестер – лідерів у напрямках науки, освіти та практичної діяльності, здатних виховати наступне покоління медсестер. Освітньо-наукова програма постійно оновлюється та адаптується до потреб сьогодення. Основний фокус програми – науково-дослідницький та пошуково-прикладний, орієнтація на підготовку спеціалістів саме для медичних закладів вищої освіти, що відображено у змісті окремих нормативних та вибіркових її компонентів.

Декан фармацевтичного факультету ТНМУ, гарант освітньо-наукової програми «Фармація», доцент Дмитро Коробко у своїй доповіді ознайомив учасників конференції з історією створення, структурою, функціонуванням освітньо-наукової програми, перспективами її розвитку та удосконалення.

Історичним аспектам освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти зі спеціальності 221 «Стоматологія» у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського, особливостям її структури і перспективам розвитку була присвячена доповідь гаранта програми, професора ТНМУ Олександра Авдєєва. Доповідач відмітив, що вже розроблено Стандарт вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня зі спеціальності 221 «Стоматологія», затверджений та введений в дію наказом МОН України. Отже, слід внести відповідні зміни, згідно зі стандартом, у ОНП «Стоматологія» для можливості її затвердження на наступний навчальний рік.

Гарант освітньо-наукової програми «Біологія», професор ТНМУ Зоя Небесна представила доповідь «Наукова складова – фундаментальна і невід’ємна частина підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 091 «Біологія» у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського». Як зазначила науковець, ОНП забезпечує послідовність у вивченні спеціальності на основі компетентнісного підходу, принципів академічної свободи, доброчесності, з можливістю формування індивідуальної освітньої траєкторії, що дає змогу застосовувати отримані знання на практиці при підготовці дисертації. Актуальність програми і її унікальність, що визначається можливістю забезпечення здійснення досліджень здобувачами за сучасними і перспективними напрямами: біохімія, мікробіологія, гістологія, медична паразитологія, регенеративний потенціал засобів клітинної терапії; можливістю поглибити знання зі спеціальності, що створює перспективну конкурентоспроможність випускника програми на ринку праці як наукового, так і академічного середовища; є перспективною з огляду працевлаштування в установах медико-біологічного профілю.

Про підготовку здобувачів третього рівня вищої освіти у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького доповіла відповідальна за діяльність разових вчених рад у ЛНМУ, професор Ірина Драпак. Так, підготовка докторів філософії у ЛНМУ здійснюється за спеціальностями 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 226 «Фармація», 228 «Педіатрія» (галузь знань 22 «Охорона здоров’я»). Освітньо-наукові програми на третьому рівні вищої освіти за усіма спеціальностями акредитовані Національним агенством з забезпечення якості освіти. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького залучає аспірантів до вітчизняних та міжнародних грантових наукових проєктів і стажувань з реалізацією програм академічної мобільності, застосовує інноваційні інформаційні технології в освітньо-науковому процесі та активно працює над уніфікацією освітньо-наукових програм до європейських стандартів.

Професор Буковинського державного медичного університету Оксана Годованець виступила з доповіддю  «Наукові напрямки освітньо-наукової програми «Стоматологія» в Буковинському державному медичному університеті», засвідчивши, що наукова складова ОНП забезпечує здатності інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах, вирішувати проблеми з урахуванням регіональних аспектів.

Значна увага під час роботи конференції була приділена імплементації принципів академічної доброчесності.Аспектам дистанційного навчання та антиплагіатній експертизі наукових і навчальних матеріалів, аналізу досвіду реалізації у форс-мажорних обставинах присвячений виступ доктора медичних наук Андрія Вергуна, який представляв Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. Доповідач відмітив, що в умовах воєнного стану, дисбалансу в галузі освіти є необхідними не тільки цифрова трансформація викладання, застосування онлайн-презентацій, методик і елементів симуляційного й індивідуалізованого проведення занять, але і ретельний контроль за дотриманням етичних стандартів.

Доцент ТНМУ Тетяна Толокова представила доповідь «Актуальні аспекти викладання «Академічної оброчесності» у підготовці докторів філософії за спеціальністю 223 «Медсестринство»». Вона зазначила, що невід’ємною складовою дослідницького, освітнього напрямків та практичної діяльності у медсестринстві на третьому освітньо-науковому рівні є усвідомлення та логічне осмислення дотримання у всіх сферах професійної діяльності принципів академічної доброчесності, належне попередження їх порушень та неприпустимість толерантного ставлення до недоброчесної поведінки. Поглиблення обізнаності з академічної доброчесності надає можливість майбутньому фахівцю повноцінно і якісно вдосконалюватись у виконанні своєї професійної діяльності. Формування нової особистості з потенціалом власних наукових ідей, що реалізуються з дотриманням морально-етичних норм слугує вектором для безперервної системної самоосвіти протягом професійної діяльності медичних сестер, які прагнуть ефективного особистісного розвитку в галузі охорони здоров’я.

Доцент Буковинського державного медичного університету Наталія Богуцька представила доповідь«Clinical case discussion» approach in the acquiring of the pedagogical training competence and fostering clinical reasoning skill in the PhD training curriculum». Науковець зазначила, що такий метод активного навчання, як обговорення клінічного випадку сприяє формуванню навичок клінічного мислення, педагогічних компетентностей, раціоналізує взаємодію викладачів та аспірантів, навчає обирати оптимальний діагностичний та диференціально-діагностичний алгоритм у кожній представленій клінічній ситуації.

Цікавою була доповідьдоцента Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Любові Гутор. Вона стосуваласяпедагогічної підготовки докторів філософії на засадах деонтології. Доповідач зазначила, що окрім професійних клінічних та педагогічних компетентностей, викладачі вищої школи медицини повинні опиратися на засади деонтології, що охоплює такі морально-етичні та поведінкові норми, як гуманне ставлення до здобувачів освіти; піклування про їхнє здоров’я; толерантність, повага до честі і гідності здобувачів освіти; довіра; демократичний стиль спілкування.

Чимало молодих, перспективних науковців, здобувачів наукового ступеню доктора філософії активно беруть участь у міжнародних стажуваннях і проєктах. Асистент кафедри педіатрії № 2 ТНМУ, доктор філософії Анна-Марія Шульгай представила цікаву доповідь на тему «Research fellowship at the University of Parma: від ідеї до реалізації». Науковець поділилася своїм досвідом закордонного стажування, ознайомила учасників конференції з основними типами Research fellowship, дала цінні поради молодим дослідникам стосовно правил участі у міжнародних проєктах та дослідженнях, підкреслила важливість такої діяльності для інтеграції України у Європейський науковий і освітній простір.

Досвідом навчання на PhD програмі Hannover Medical School, Department of Gastroenterology, Hepatology and Endocrinology поділилася Наталія Петрів. Здобувач проходить навчання за програмою DAAD Leonhard-Euler-Programme у межах співпраці між Hannover Medical School і Прикарпатським національним університетом імені В.Стефаника. Основним фокусом досліджень дисертантки є імунологія та імунотерапія захворювань печінки.

Здобувач наукового ступеня доктора філософіїТНМУ Світлана Палій поділилася своїм досвідом стажуванняв університеті Сантьяго де Компостелла (Іспанія) за програмою академічної мобільності ERASMUS+:

Про досвід свого закордонного стажування повідомиладоцент ТНМУ Соломія Крамар. Значна увага у доповіді приділялася перевагам участі у програмах академічних обмінів, основним етапам пошуку і оформлення на актуальні програми. Доповідач справедливо зауважила, що закордонні стажування є поштовхом для саморозвитку і самовдосконалення для молодого науковця.

Досвідом академічноїмобільності в інституті наук про здоров’я факультету медицини Вільнюського університету поділилася аспірантка ТНМУ зі спеціальності 223 «Медсестринство» Наталія Дужич. Під час академічної мобільності було здобуто цінний досвід, обговорено можливість підготовки спільних наукових публікацій; наукових конференцій, перспективи дослідницької співпраці, розвиток партнерства між закладами освіти, набуто і удосконалено педагогічні компетентності.

Значна увага під час роботи конференції була приділена огляду наукових здобутків аспірантів. Аспірантка ТНМУ зі спеціальності 223 «Медсестринство» Ольга Ільчишин представила доповідь за результатами свого дисертаційного дослідження «Особливості медсестринського догляду за пацієнтами літнього віку з хронічним обструктивним захворюванням легень та бронхіальною астмою».

Аспірантка ТНМУ зі спеціальності 223 «Медсестринство» Антоніна Ціпкало виступила з доповіддю на тему «Взаємозв’язок між диспозиційним оптимізмом та рівнем артеріального тиску у медсестер, що працюють позмінно». Аспірантка успішно завершила дисертаційне дослідження і готується до заключної атестації.

Під час конференції проведено тренінг для здобувачів наукового ступеню, молодих науковців, науково-педагогічних працівників «Пошук інформаційних джерел до наукових робіт. Методика інформаційного пошуку», який провела директор бібліотеки Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського Олена Проців.

Професор ТНМУ Оксана Шевчук підсумувала роботу конференції, подякувала усім учасникам за плідну роботу та співпрацю.

Повна версія конференції доступна за посиланнями:

2 лютого 2023 р. https://www.youtube.com/live/-E6rhnTMOSc?feature=share

3 лютого 2023 р. https://youtube.com/live/0zxxcenpFas?feature=share

Інформацію подала Наталія Потіха.