Меню Закрити

Обговорення зі студентами змін в підготовці фізичних терапевтів

Наказом МОН України від 05.09.2022 року № 791 затверджено Стандарт вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» для другого (магістерського) рівня вищої освіти. Стандартом визначено основні етапи та особливості підготовки магістрів цієї спеціальності, сформульовано інтегральні, загальні та спеціальні фахові компетентності, програмні результати навчання. Велику увагу розробниками стандарту приділено порядку проходження здобувачами вищої освіти практичного компоненту навчання, описано вимоги до клінічного компоненту освітньої програми, базового рівня підготовки фізичного терапевта, порядок проходження, оцінювання рівнів досягнутих результатів клінічного навчання.

Кафедрами фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання та кафедрою медичної реабілітації обговорено спеціальні (фахові, предметні) компетентності зі здобувачами  вищої освіти першого курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Фізична терапія». Викладачами та студентами  обговорено відповідність компетентностей та програмних результатів навчання освітньо-професійної програми затвердженому стандарту вищої освіти.

Під час обговорення  було акцентовано увагу на вимогах до клінічного компоненту освітньої програми базового рівня підготовки фізичного терапевта, досягнення  результатів клінічного навчання, засвоєння фундаментальних результатів професійної практики та менеджменту пацієнта.

Окремо було обговорено зі студентами критерії оцінювання результатів клінічного навчання та практичних навичок, питання клінічної супервізії.

На виконання вимог стандарту вищої освіти кафедрами медичної реабілітації та фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання підготовлено методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» «Компетентності, програмні та клінічні результати навчання фізичного терапевта». Гарант програми «Фізична терапія» Юрій Завіднюк ознайомив здобувачів вищої освіти із клінічного компоненту навчання, ролі клінічних супервізорів, методах оцінювання практичних навичок, які здобуває студент на практиці, вимоги до клінічних баз та вручив кожному здобувачу надруковані методичні  рекомендації щодо клінічного навчання студентів-магістрів.