Меню Закрити

Обговорення модернізації освітньо-професійної програми «Фізична терапія» з роботодавцями та клінічними супервізорами, здобувачами вищої освіти

З метою покращення підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» відбулося засідання «круглого» столу в якому взяли участь: проректор з науково-педагогічної роботи, професор А.Г.Шульгай, декан медичного факультету, професор П.Г.Лихацький, заступник декана медичного факультету, доцент О.М.Сопель, координатор клінічного навчання директор КНП «Тернопільська міська лікарня №3» Ю.В.Лазарчук, генеральний директор Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації Л.В.Синоверський, директор КНП «Тернопільська міська лікарня №2» Р.Д.Левчук, завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання, професор Д.В.Попович, завідувач кафедри медичної реабілітації, професор І.Р.Мисула, гарант освітньо-професійної програми «Фізична терапія», доктор філософії Ю.В.Завіднюк, координотор клінічного навчання А.Гавриленко, фізичні терапевти закладів охорони здоров’я, які забезпечують клінічну супервізію під час проходження клінічної практики: від КНП «Тернопільська міська лікарня №2»: Вощенко Руслан Андрійович, Колянко Антоніна Андріївна; від КНП «Тернопільська міська лікарня №3»: Вавринчук Наталія Тарасівна, Васильчук Віта Степанівна, Бенько Віталій Анатолійович, здобувачі вищої освіти.

Метою проведення «круглого» столу було обговорення освітньо-професійної програми щодо її модернізації, визначення переліку змін в освітньо-професійній програмі, котрі б забезпечили перехід на якісно новий рівень теоретичного та клінічного компонентів навчання та відповідали вимогам сучасного стану реабілітаційної галузі. Як зазначив директор КНП «Тернопільська міська лікарня №3» Ю.В.Лазарчук, лікарня повністю забезпечила необхідний штат фізичних терапевтів та асистентів фізичних терапевтів за рахунок випускників ТНМУ. Було зазначено у виступі Ю.В.Лазарчука пропозицію щодо покращення практичної підготовки майбутніх фізичних терапевтів шляхом набуття ними практичних навичок під контролем практикуючих фізичних терапевтів, які будуть забезпечувати їхню супервізію, а також звернути увагу на доцільності засвоєння практичних навичок з профільних дисциплін у профільних кабінетах та відділеннях. Генеральний директор Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації Л.В. Синоверський відмітив необхідність ознайомлення здобувачів вищої освіти з вимогами до реабілітаційних пакетів Національної служби здоров’я України та особливостям функцій фізичного терапевта у діяльності мультидисциплінарної команди, актуалізувати МКФ в клінічних дисциплінах. Директор директор КНП «Тернопільська міська лікарня №2» Р.Д.Левчук висловив побажання щодо актуалізації в процесі підготовки студентів питання ранньої реабілітації в неврології та кардіології, так як це надзвичайно актуально для багатопрофільного закладу. Під час зустрічі було заслухано пропозиції практичних фізичних терапевтів – клінічних супервізорів, а саме необхідність включити в програму дисципліну «Клінічна супервізія» щоб випускники в майбутньому розуміли свою роль як наставника студентів під час клінічної практики, а також обговорено питання післядипломної освіти фізичних терапевтів.

Представниця студентства Анастасія Серкіз внесла пропозицію від здобувачів вищої освіти щодо створення навчального кабінету асистивних технологій, в якому студенти змогли б опановувати навички підбору допоміжних засобів в умовах, максимально наближених до клініки. Результатом зустрічі став перелік пропозицій, які гарант програми Ю. Завіднюк та робоча група ОПП «Фізична терапія» втілять в змінах та доповненнях до освітньо-професійної програми.