Меню Закрити

Особливості складання ОСКІ студентами третього курсу

Не зважаючи на виклики, пов’язані з війною в Україні, студенти Тернопільського національного медичного університету імені І. Горбачевського мають змогу навчатися в очному форматі і, зокрема, відпрацьовувати практичні навички в симуляційному центрі. Відповідно, щоб допомогти їм зрозуміти, наскільки успішно вони працювали, та оцінити їх рівень оволодіння практичними навичками наприкінці весняного семестру проводиться Об’єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ) на базі Міжкафедрального навчально-тренінгового центру TESIMED. За допомогою ОСКІ оцінюються вміння комунікувати, виконувати певні медичні маніпуляції, базові практичні (мануальні) навички – техніка виконання фізикального обстеження; ускладнені практичні (мануальні) навички – фізикальне обстеження з метою ідентифікації та інтерпретації патологічних змін (симптомів і синдромів); когнітивні навички тощо.

Цього року студенти 3 курсу складали ОСКІ з 27 по 31 березня. Після реєстрації та інструктажу, студенти приступають до виконання практичних завдань послідовно на 12 різних станціях, які охоплюють ті практичні навички, які були передбачені для оволодіння навчальною програмою певного курсу.

Студентам 3 курсу пропонуються дві станції із залученням стандартизованого пацієнта: тут вони повинні продемонструвати базовий рівень медичної комунікації та вміння зібрати скарги та анамнез пацієнта.

Терапевтичні та педіатричні станції організовані для контролю їх оволодіння методами фізикального обстеження (пальпація, перкусія, аускультація, антропометрія, тощо).

Важливою є станція, де студенти показують свої навички медичних маніпуляцій (миття рук, різні типи ін’єкцій, розведення антибіотиків, підготовка та постановка системи для довенних інфузій тощо).

На станціях хірургічного профілю перевіряються навички десмургії, алгоритм підготовки до переливання крові тощо.

На 12-ій станції студенти демонструють заходи базової підтримки життєдіяльності: штучне дихання, компресії грудної клітки, застосування автоматичного зовнішнього дефібрилятора, зупинка кровотечі – ці навички є особливо актуальними на даний час.

Під час іспиту в цьому році продовжили використання цифрових технологій, зокрема використання електронної форми чек-листів та спеціально розробленого програмного забезпечення для автоматичного підрахунку та реєстрації його результатів. Викладачі мали змогу заповнювати оцифровані чек-листи, використовуючи планшети, а результати передавалися для реєстрації за допомогою інтернету. Оскільки бали, отримані під час складання іспиту кожним студентом, підраховувалися автоматично, викладачі не мали жодної змоги вплинути на цей процес. Це сприяло кращій об’єктивності оцінювання і швидкості опрацювання результатів.