Меню Закрити

Складання ОСКІ студентами п’ятого курсу ТНМУ

У період з 19 квітня по 26 квітня 2023 року на базі Міжкафедрального навчально-тренінгового центру TESIMED відбулось складання ОСКІ для здобувачів 5 року навчання за спеціальністю «Медицина» освітньо-професійна програма «Лікувальна справа».  Підходи до підготовки та проведення ОСКІ в ТНМУ в цілому відповідають прийнятим у країнах Європи. Зокрема, організовано станції різних типів, як-от станції, де задіяний стандартизований пацієнт (розпитування хворого), манекени (технічні навички, фізикальне обстеження), аналіз клінічної інформації для прийняття рішень (результати лабораторних та інструментальних обстежень тощо).  Значна частина станцій є комплексними,  коли на одній станції оцінюють навички різного типу.

При створенні сценаріїв ОСКІ, особливо для  4-6 курсів медичного факультету, перевага надається комплексним станціям, які дозволяють оцінити різні навички під час виконання студентом одного завдання, що є більш наближеним до клінічної практики  (наприклад, комунікативні навички та навички фізикального обстеження в одному завданні). 

Процес підготовки до іспиту повинен передбачати створення клінічних кейсів (клінічних ситуацій у розширеному варіанті), з яких створюються сценарії як фрагменти кейсу з фокусом на перевірку певних навичок/компетентностей. Це вимагає постійного залучення професорсько-викладацького складу, з таким розподілом обов’язків: координатор  – відповідає за усі аспекти іспиту; колектив авторів – створення клінічних кейсів та сценаріїв, розробка логістики, відбір та інструктаж стандартизованих пацієнтів, навчання екзаменаторів; робоча група – відбір клінічних ситуацій на іспит,  рецензування сценаріїв, визначення ваги балів оцінювання компетентностей, створення таблиці компетентностей (ОSCE blueprint); координаційний комітет (технічний супровід) – організація та оформлення  станцій, ведення документації, контроль зміни сценаріїв на станціях.

Після реєстрації та інструктажу, студенти приступають до виконання практичних завдань послідовно на 12 різних станціях, які охоплюють ті практичні навички, які були передбачені для оволодіння навчальною програмою певного курсу.

Здобувачі вищої освіти  5 курсу під час ОСКІ проходять 3 терапевтичні та 3 педіатричні станції, на яких мають змогу продемонструвати свої вміння курації пацієнта (розпитування, фізикальне обстеження та інтерпретація лабораторно-інструментальних методів обстеження).

Також для них передбачені по дві станції хірургічного профілю. Звичайно, станції для студентів цих курсів відрізняться за нозологіями та складністю сценаріїв.

Студенти 5 курсу демонструють навички ведення гінекологічної пацієнтки та роділі/породілі на відповідних станціях.

Також для них розгорнуті станції з інфекційних хвороб та анестезіологічно-реанімаційних заходів.

На відміну від третьокурсників, крім перевірки рівня оволодіння студентами 5 курсу практичними навичками, викладачі звертають увагу на їх здатність застосувати навичку в умовах, наближених до реальних, проявляти своє клінічне мислення, тобто рівень формування професійної компетентності.

Одним з викликів для проведення ОСКІ цього року стала необхідність передбачити можливість повітряної тривоги. Тож для забезпечення безпеки учасників ОСКІ були розгорнуті станції у сховищі Міжкафедрального навчально-тренінгового центру TESIMED. Деяким студентам і викладачам довелося відповідно до розроблених робочою групою з організації та проведення ОСКІ інструкцій спуститися в сховище та продовжити проходження іспиту там.