Меню Закрити

Підсумкова клінічна конференція «Дискусійні питання захворювань слизової оболонки порожнини рота»- вища форма навчально-дослідницької роботи студентів стоматологічного факультету

Повномасштабне вторгнення військ російської федерації на територію України завдало тяжкого удару по системі медичної освіти в цілому і стоматологічної зокрема. На освітньому рівні гостро поставили питання «ситуативної гнучкості» форм навчання, поєднання дистанційної та змішаної форм. Нестабільність аудиторного навчання і комунікації «студент-викладач» в значній мірі вплинули на подачу та сприйняття тематичного матеріалу, на рівень комунікації між студентами та викладачами, а також значно знизили бажання та вміння студентів працювати у команді. З урахуванням нових викликів і зважаючи на безпекову складову студентів і викладачів, ми продовжуємо готувати майбутніх лікарів-стоматологів.

Для викладачів кафедри терапевтичної стоматології вище перераховані труднощі актуалізують питання залучення до аудиторних форм навчання та форматів проведення практичних занять, круглих столів та клінічних конференцій. Дані форми навчання випускників, значно сприяють формуванню клінічного мислення студентів, підвищують рівень міжособистісних комунікацій та дають можливість набуття якісних знань стосовно надання кваліфікованої стоматологічної допомоги майбутніми лікарями.

Колективом кафедри терапевтичної стоматології, започатковано та проведено цикл клінічних конференцій, які присвячені обговоренню найбільш дискусійних питань сучасної стоматології. Клінічна конференція – це вища форма навчально-дослідницької роботи студентів. Метою та завданням її проведення є: розширення і поглиблення теоретичних знання з терапевтичної стоматології і суміжних дисциплін; розвиток у студентів клінічного мислення, уміння синтезувати та аналізувати дані, виявлені в процесі клініко-лабораторного обстеження хворого; вміння проводити диференційну діагностику захворювання; обґрунтовувати призначення найбільш раціонального та ефективного лікування.

Упродовж березня місяця усі здобувачі вищої освіти 5 курсу стоматологічного факультету долучилися до проведення циклу клінічних конференцій. Широко обговорено окремі випадки з практичної стоматології, впровадження у клінічну практику сучасних новітніх технологій профілактики, діагностики та комплексного лікування основних стоматологічних захворювань. Майбутні лікарі-стоматологи  представили доповіді про інновації, застосування нових методик, що викликають утруднення в діагностиці та лікуванні на стоматологічному прийомі.

Вітальне слово учасникам конференції завідувача кафедри, професора Лучинського Михайла Антоновича

Вітальне слово учасникам конференції декана стоматологічного факультету, доцента Бойцанюк Світлани Іванівни.

7 березня, в рамках роботи конференції, за участю груп ТСС-506, ХСС-501, ТСС-503, проаналізовано вплив стресу на стоматологічне здоров’я пацієнтів.

Колектив кафедри дякує доповідачам, а саме Корнійчук Катерині, Кульбачній Анастасії, Тотушко Софії, Герезі Богдані, рецензентам Чупі Марії, Гловій Дарині, Дячуку Віталію, Бурячеку Давіду, Стасюку Владиславу та колективу цих груп за цікаві доповіді та аудиторну активність.

21 березня за участю груп ТСС-507, ОСС-501, ТСС-504, в рамках роботи конференції проаналізовано взаємозв’язок супутньої соматичної патології та стоматологічного здоров’я пацієнтів.

Колектив кафедри дякує доповідачам, а саме Чикалюку Вадиму, Ратушняк Любові, Смолі Марії-Марті, рецензентам Возняк Юлії, Колодчин Олесі, Бойцун Христині, Насідці Єлизаветі, Шиляк Вікторії, Мусійчук Оксані  та колективам цих груп за плідну співпрацю.

Слід зазначити, що відбулася надзвичайно цікава та пізнавальна наукова дискусія. Студенти проявили себе, як перспективні молоді науковці.

12 квітня, за участю груп ТСС-508 та ТСС-501 в рамках роботи конференції провели обговорення проблеми алергії в стоматології.

Колектив кафедри дякує доповідачам, а саме Лебідь Софії-Христині, Михалюк Аліні, рецензентам Лавришин Олександрі, Дуць Орисі та колективам цих груп за плідну співпрацю та запеклу дискусію.

На одному диханні промайнула клінічна конференція 25 квітня, за участю групам ТСС-505 та ТСС-502, в рамках роботи якої були висвітлені питання онкологічного скринінгу слизової оболонки порожнини рота, як складової щорічного стоматологічного огляду та онконастороженості в практиці лікаря-стоматолога.

Доброю традицією кафедри є долучення представників професорсько-викладацького складу до запеклих студентських дискусій (доцент Манащук Надія Володимирівна із вітальним словом).

Власними професійними настановами, із майбутніми випускниками, поділилася доцент Пацкань Людмила Олександрівна.

В дискусії, доцент Погорецька Христина Василівна, надала цінні настанови по оптимізації підготовки студентів до Крок-2.

Приємні та хвилюючі миті студентського життя на кафедрі терапевтичної стоматології. Нагородження доповідачів, професором кафедри Гасюк Наталією Володимирівною.

Підведення підсумків роботи конференції та обговорення майбутніх планів по оптимізації навчального процесу.

Колектив кафедри дякує доповідачам, а саме Полюшко Максиму, Курію Сергію, рецензентам Тітаренко Діані, Лясковець Анні та колективу цих груп за плідну працю.

Не дивлячись на складне сьогодення, колектив кафедр терапевтичної стоматології успішно доповнює традиційні форми колективними та інноваційними заняттями. В переддень завершення навчального процесу у студентів 5 курсу, деканат стоматологічного факультету в особі декана, доцента Бойцанюк Світлани Іванівни та професорсько-викладацький склад кафедри терапевтичної стоматології в особі завідувача, професора Лучинського Михайла Антоновича, висловлює подяку за плідну співпрацю і бажає легкого професійного злету у вирі стоматології! Ми вже сьогодні працюємо за новими стандартами, щоб наші випускники ставали фахівцями світового рівня та змогли реалізувати себе у професії.