Меню Закрити

Аспірантки ТНМУ стажувалися у Варшавському медичному університеті

Аспірантки ТНМУ Ольга Козак та Зоряна Сабат стажувались у Варшавському медичному університеті в рамках програми Erasmus+ з 1 квітня 2023 року по 1 червня 2023 року.

Ольга Козак – аспірантка другого року навчання кафедри вищої медсестринської освіти, догляду за хворими та клінічної імунології з алергологією – працювала у трьох відділеннях.

Першою була кафедра медсестринської освіти, на якій керівником стала НD Lena Serafin. Керівник не лише з радістю продемонструвала роботу на кафедрі та особливості навчального процесу, але й запропонувала доєднатись до наукової роботи з аспірантами інших вишів. Наукова робота стосується особливостей перекладу та застосування шкал та опитувальників у різних країнах (Recommendations for the translation and cultural adaptation of a measuring instrument). Це дуже важливо для практичної та наукової діяльності всіх медичних працівників, адже ці знання не лише допоможуть зменшити час при створенні  та затвердженні опитувальників, але й надасть змогу застосовувати вже існуючі матеріали у найбільш прийнятній формі для кожного жителя тієї чи іншої країни. Ці матеріали перебувають у стадії редагування та підготовки до публікації.

Козак Ольга активно брала участь у пошуку інформації, написанні матеріалів дослідження навіть після переходу до наступного відділення за допомогою систем онлайн-навчання. Також плануються спільні подальші дослідження на тему догляду за хворими з цукровим діабетом, що є однією з головних ланок дисертаційної теми аспірантки. Також стажування на цій кафедрі дало можливість порівняти процеси навчання та викладання із рідною для аспірантки кафедри та почерпнути багато корисної інформації та ідей для покращення майбутньої роботи на кафедрі рідного університету.

Наступною частиною стажування була практична частина – робота у відділенні діабетології та внутрішніх хвороб на базі найбільшої лікарні у Варшаві Banacha під керівництвом зав.відділення –  prof.Leszek Czupryniak з 10.04 по 28.04.

Робота у цьому відділенні тривала 3 тижні, під час яких Ольга Козак не лише обстежувала пацієнтів, спостерігала за процесом діагностики та лікування, але й активно брала участь у роботі відділення – щоденно відвідувала ранкові наради, обходи, була учасницею обговорень і консиліумів, а також обстежувала пацієнтів з лікарями цього відділення.

Крім того, вивчала новітні методи діагностики цукрового діабету та станів, що передують виникненню захворювання, тестувала та допомагала встановлювати апарати для вимірювання рівня глюкози в домашніх умовах, а також вивчала фармакокінетику препаратів, які ще не зареєстровані в Україні та можливість комбінації даних препаратів для використання при різних варіантах коморбідності.

Можливість стажуватися у цьому відділенні не лише дало можливість освоїти багато практичних навичок, але й допомогло отримати додаткові знання для написання дисертаційної роботи.

Останнім відділенням, у якому стажувалася аспірантка Ольга Козак з 01.05 по 31.05.2023р. – було відділення ендокринології, яке також знаходиться на базі лікарні Banacha. Де вона працювала під наставництвом зав.відділення, проф. Tomasz Bednarczuk та MD Indre Janek.

Це відділення також надало можливість отримати практичні навички. Робота тривала 4 тижні та відрізнялась великою кількістю рідкісних і цікавих випадків. За час роботи у цьому відділенні, аспірантка мала змогу спостерігати за обстеженням та методиками лікування пацієнтів з нейроендокринними пухлинами, акромегалією, гінекомастією, ендокарциномами, екзофтальмами, феохромоцитомами. Деякі з цих патології є поширеними, але маловивченими, тому даний досвід допоможе у майбутній практичній та науковій роботі. Козак О.А. активно працювала з пацієнтами, спілкуючись з ними, збираючи анамнез, проводячи фізикальні обстеження.

Важливою деталлю даного стажування було і те, що Ольга Козак допомагала з перекладом на українську мову для пацієнтів, які вимушено покинули Україну та потребують лікарської допомоги перебуваючи в Польщі.

Крім того, аспірантка була присутня на щотижневих наукових доповідях колективу даного відділення, де змогла оцінити наукові здобутки та прийняти участь в обговоренні. Також цікавим була можливість брати участь у консиліумі з радіологами, де детально обговорювали та пояснювали результати КТ, МРТ та інших методів діагностики при різноманітних патологіях ендокринної системи.

Також допомагала проводити пари у студентів-іноземців. Робота у відділенні не лише дала велику кількістю знань про рідкісні патології та можливості їх лікування, але й практичні навички у роботі з важкими пацієнтами, що точно знадобиться у подальшому майбутньому.

Сабат Зоряна, аспірантка четвертого року навчання кафедри терапії та сімейної медицини, працювала у двох відділеннях. Першим етапом було фахове стажування в клініці гастроентерології та внутрішніх хвороб на базі лікарні Банаха у Варшаві під керівництвом професора Адама Пшибилковського (Adam Przybyłkowski) .

Сабат З.І. протягом 5 тижнів оцінила особливості роботи клініки, щоденно відвідувала ранкові наради, брала участь в клінічних обходах пацієнтів, розборах дискусійних випадків під час консиліумів з участю лікаря радіолога, під час яких обговорювали результати діагностичних процедур, зокрема КТ, МРТ, а також ймовірну подальшу лікувально-діагностичну тактику щодо пацієнтів, допомагала у зборі скарг та анамнезу пацієнтів з України.

Ознайомилася з етапами проведення сучасних лікувально-діагностичних процедур (ендоскопічної ретроградної холангіопанкеатографії, езофагогастродуоденоскопії, колоноскопії, ультрасонографії та ендоскопічної ультрасонографії), які проводились на базі клініки, показаннями та протипоказаннями до них, підготовкою пацієнтів, особливостями їх ведення (лікування, додаткові обстеження, подальша обсервація). Мала можливість спостерігати ендоскопічне видалення поліпів товстої кишки, лікування варикозно розширених вен стравоходу, взяття біоптатів з різних відділів шлунково-кишкового тракту, тонкоголкову біопсію вогнищевих уражень підшлункової залози та печінки, лапароцентез під контролем УЗД, оцінити результати уреазного тесту. В клініці практикують одноденну госпіталізацію, тобто пацієнта госпіталізують для проведення тільки однієї діагностичної чи лікувальної процедури і того ж дня, у випадку його задовільного стану та відсутності ускладнень, виписують, за винятком випадків проведення ендоскопічної ретроградної холангіопанкеатографії, коли пацієнт залишається під обсервацією ще протягом наступної доби. Сабат Зоряна приймала участь в опитуванні та обстеженні пацієнтів перед проведенням зазначених процедур, а також оцінці їх стану після них. Окрім того, ознайомилася з методиками викладання дисципліни «гастроентерологія» на базі клініки, структурою навчального дня студентів.

Наступним етапом було стажування в амбулаторії загальної практики-сімейної медицини під керівництвом професора Еви Гирчук (Ewa Gyrczuk), яке тривало 3 тижні.

Протягом цього часу Сабат Зоряна порівняла організаційні засади роботи амбулаторії загальної практики-сімейної медицини в Україні та Польщі, компетенції сімейних лікарів, ознайомилася з медичною документацією, зокрема картою DILO (карта діагностики та онкологічного лікування), яку оформлюють при підозрі на онкологічний процес у пацієнта, переліком лабораторних та інструментальних досліджень, на які лікар може при необхідності безкоштовно направити пацієнта, що доступно для кожного пацієнта, який сплачує внески до Національного фонду здоров’я, а також можливостями для лікування громадян України, які у зв’язку з війною вимушено перебувають на території Польщі. Приймала участь в опитуванні, обстеженні та лікуванні пацієнтів різного віку, в тому числі планових оглядах новонароджених, дітей перед щепленнями, різного профілю, з гострими та хронічними захворюваннями (гастроентерологічними, кардіологічними, пульмонологічними, ендокринологічними, неврологічними тощо).

Ольга Козак та Зоряна Сабат були учасницями 18-ого Конгресу для студентів та молодих вчених, що проходив на базі Варшавського медичного університету 21-23.04.2023 р., де мали змогу ознайомитись з результатами наукових досліджень студентів з усього світу, а також бути учасницями практичних майстер-класів, де отримали нові навики, підтверджені сертифікатами.

Протягом стажування відвідували навчання курсу польської мови, який завершили успішною здачею іспиту. Це дозволило краще зрозуміти країну стажування у культурному плані.

Під час цього стажування вдалось створити міцні дружні стосунки з представниками як іноземних вишів, так і з аспірантами з українських ЗВО, зокрема – Івано-франківського державного медичного університету та Національного медичного університету імені О.Богомольця, що дало прекрасну можливість обміну досвідом.

Стажування у Варшавському медичному університеті за програмою Erasmus+ КА 171 Staff and Student Mobility for Learning (PhD-students programm) дало величезну кількість теоретичних та практичних знань, які неодмінно сприятимуть розвитку як відмінних фахівців та дозволять модернізувати роботу відділень для ще ефективнішого лікування та реабілітації пацієнтів, а також розвиватися як науковці у стінах рідного ВУЗу. Крім того, створило нові можливості для співпраці між Варшавським медичним університетом та Тернопільським національним медичним університетом імені І.Горбачевського.

Щира подяка адміністрації та відділу міжнародних зв’язків Тернопільського національного медичного університету, а також відділу міжнародних зв’язків та кураторам програми  Erasmus+ КА 171 Staff and Student Mobility for Learning (PhD-students programm) Варшавського медичного університету Lidia Przepióra-Dziewulska