Меню Закрити

Місця державного замовлення для проходження інтернатури, які залишились нерозподіленими

Міністерство охорони здоров’я України доводить до структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської військових адміністрацій кількість місць державного замовлення для проходження інтернатури, які залишились нерозподіленими після завершення розподілу в інтернатуру у 2023 році комісіями закладів вищої освіти, що додається.

Отримати місце державного замовлення для проходження інтернатури з числа нерозподілених місць мають право випускники, які навчалися за кошти державного бюджету та отримали довідку про самостійне обрання місця проходження інтернатури.

У випадку, якщо на одне місце для проходження інтернатури претендують двоє та більше осіб, перевага надається тому випускнику, який має вищий середній бал успішності у додатку до диплома магістра за відповідною спеціальністю.

У разі, якщо випускник погоджується з наданою йому пропозицією, структурний підрозділ з питань охорони здоров’я обласної, Київської міської військової адміністрації видає такій особі лист, в якому зазначається спеціальність та місце проходження інтернатури у закладі охорони здоров’я комунальної форми власності.

З метою обрання місця проходження освітньої частини підготовки в інтернатурі випускник самостійно звертається до закладу вищої освіти.

Заклади вищої освіти зараховують на освітню частину підготовки в інтернатурі за умови наявності вакантних місць державного замовлення на підготовку інтернів.

Структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської військових адміністрацій повинні надати до Міністерства охорони здоров’я України в термін до 20 серпня 2023 року звіт щодо осіб, зарахованих на посади лікарів-інтернів відповідно до вищенаведеного порядку, визначеного підпунктом 2 пункту 1 наказу No 1327.

Формування пропозицій щодо місць для проходження інтернатури за кошти державного бюджету повинно здійснюватися виключно за наступними спеціальностями: «Медицина невідкладних станів», «Загальна практика – сімейна медицина», «Внутрішні хвороби», «Інфекційні хвороби», «Педіатрія», «Психіатрія», «Фізична та реабілітаційна медицина», «Медична психологія», «Радіологія», «Епідеміологія», «Лабораторна діагностика, вірусологія, мікробіологія».