Меню Закрити

Результати реалізації проекту «Building Academic Capacity in Global Health in the Eastern Europe – Central Asia Region (BACE)»

Нещодавно доценти кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського Людмила Трущенкова та Юрій Петрашик проанлізували реалізацію проекту «Building Academic Capacity in Global Health in the Eastern Europe – Central Asia Region (BACE)» та участь у міжнародних науково-практичних семінарах «Методи дослідження для глобального здоров’я» та поділилися здобутими знаннями і перейнятим досвідом.

Вони мали змогу стажуватися в Університеті Грузії (University of Georgia) 26-30 березня 2023 року, а також у Батумському державному університеті імені Шота Руставелі вБатумі (Грузія) 21-25 травня 2023 року. Тоді доценти ТНМУ взяли участь у міжнародних науково-практичних семінарах «Методи дослідження для глобального здоров’я», які відбулися у рамках проекту «Building Academic Capacity in Global Health in the Eastern Europe – Central Asia Region (BACE)».

Під час семінарів «Методи дослідження для глобального здоров’я» для нарощування потенціалу викладачів стосовно педагогічних і методологічних підходів були проведенні лекції на такі теми: «ANOVA», «Причинно-наслідкові зв’язки та їх встановлення», «Виявлення та врахування змінних-конфаундерів», «Валідність та систематичні помилки», «Кореляція, проста лінійна регресія», «Множинна лінійна регресія», «Регресійні моделі, логістична регресія», «Поперечні дослідження, лонгітюдні дослідження, дослідження випадок-когорта», «Систематичні огляди», «Аналіз виживання», «Наукові дослідження спалахів/клінічна епідеміологія II», «Основи наукового пізнання і навчання», «Систематичний пошук літератури», «Якісні методи/змішані методи дослідження», «Основи критичного оцінювання», «Систематичні помилки в публікаціях», «Ознайомлення з інструментами для критичного оцінювання», «Основи наукового письма», «Систематичні помилки в публікаціях/якість публікації/плагіат», «Основи написання протоколу/документації наукового проєкту. Написання вступу та завдань дослідження». Після кожної лекції проводилось групове обговорення особливостей навчальних програм і методів викладання. Учасники семінару обговорили шляхи покращення проведення лекцій та практичних занять по запропонованих темах даного курсу. Після завершення семінару «Методи дослідження для глобального здоров’я» було сформовано пакет рекомендацій для покращення навчальної програми і методів навчання.

Доценти кафедри громадського здоров’я та управління охороною здоров’я Людмила Трущенкова і Юрій Петрашик також використовують здобуті під час семінару «Методи дослідження для глобального здоров’я» знання і перейнятий досвід у викладанні громадського здоров’я здобувачам вищої освіти в ТНМУ.

За результатами навчання та участі у міжнародних науково-практичних семінарах «Методи дослідження для глобального здоров’я» були впроваджені методи і підходи до встановлення причинно-наслідкові зв’язків, виявлення та врахування змінних-конфаундерів, встановлення валідності і систематичних помилок, кореляції, простої і множинної лінійної регресії, регресійних моделей, поперечних і лонгітюдних досліджень, досліджень випадок-когорта, систематичних оглядів, аналізу виживання та наукових досліджень спалахів, а також основи наукового пізнання і навчання, систематичний пошук літератури, якісні методи/змішані методи дослідження, основи критичного оцінювання, систематичні помилки в публікаціях, ознайомлення з інструментами для критичного оцінювання, основи наукового письма, систематичні помилки в публікаціях/якість публікації/плагіат, основи написання протоколу/документації наукового проєкту. написання вступу та завдань дослідження на спеціальностях «Громадське здоров’я» (навчальні дисципліни «Використання методів статистичного аналізу в наукових дослідженнях» (1 курс), «Актуальні питання епідеміології захворювань в Україні та світі» (1 курс), «Біостатистика. Статистика здоров’я населення» (1 курс), «Виконання дослідницького проекту» (підготовка магістерської роботи) (1-2 курс), «Глобальне здоров’я» (2 курс ), «Епідеміологія неінфекційних захворювань, розладів психіки, поведінки, самогубств» (1 курс), «Здоров’я населення та його основні детермінанти» (1 курс), «Основи громадського здоров’я (вступ до спеціальності)» (1 курс), «Основи епідеміології» (1 курс) та написання магістерської роботи) і «Медицина» (навчальна дисципліна «Соціальна медицина, громадське здоров’я» (3-4 курс)).