Актуальні аспекти сучасних методів діагностики

Кафедра функціональної і лабораторної діагностики

Відповідальний за впровадження – доц. Бегош Н.Б., проф. Марущак М.І.

Метою вивчення навчальної дисципліни є:  засвоєння теоретичних знань та формування  комплексного уявлення про сучасні методи оцінки функціонального стану фізіологічних систем організму, виявлення відхилень і встановлення ступеня порушень функції різних органів і систем організму з допомогою сучасних методів лабораторної та інструментальної діагностики.