Актуальні паразитарні хвороби людини

Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами

Відповідальні за впровадження: доц. Івахів О.Л., Іщук І.С.

Паразитарні хвороби людини належать до найбільш масових захворювань, вони складають 20 % всієї інфекційної захворюваності, мають негативний вплив на стан здоров’я та працездатності населення.

Будуть вивчатись патогенез, клінічні прояви, методи лабораторної діагностики, лікування найбільш поширених протозоозів і гельмінтозів.