Актуальні питання дентальної рентгенографії 

Кафедра ортопедичної стоматології

Відповідальний за впровадження: к.м.н., ас. Воробець А.Б.

Рентгенологічний метод займає провідне місце в комплексі обстеження хворих із захворюваннями щелепно-лицевої ділянки.
Рентгенографія – це метод рентгенологічного дослідження, при якому за допомогою рентгенівського випромінювання на чутливому до нього матеріалі (рентгенівській плівці) одержують фіксоване зображення досліджуваного об`єкта. Використання рентгенографії в діагностиці найрізноманітніших патологічних процесів є стандартною та невід’ємною частиною будь-якого комплексного обстеження. У ході впровадження в практику різного роду високих технологій розвиваються й інтраскопічні методи дослідження в стоматології.
На сучасному етапі рентгенологічний метод обстеження в стоматології неможливо назвати допоміжним. Це один з основних методів діагностики. По-перше, у більшості випадків остаточний діагноз ставиться з урахуванням рентгенологічних даних; по-друге, жодне стоматологічне втручання не може вважатися адекватним без детального рентгенологічного моніторингу.
Застосування повторних рентгенограм у динаміці лікування дозволяє простежити перебіг патологічного процесу, вчасно виявити і запобігти можливим ускладненням, скласти план і прогноз ортопедичного лікування.