Актуальні питання ендоскопії 

Кафедра хірургії №1 з урологією,малоінвазивною хірургією та нейрохірургією імені професора Л.Я. Ковальчука

Відповідальний за впровадження – доцент Доброродній В. Б.

”Актуальні питання ендоскопії – набуття теоретичних знань і практичних навиків з основних питань ендоскопії. Вивчити сучасні ендоскопічні методи діагностики. Вивчити можливості сучасної ендоскопії в діагностиці захворювань органів шлунково-кишкового- тракту та органів дихання. Вивчити покази та техніку виконання ендоскопічних маніпуляцій та операцій